Ignalinos AE vyks LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis

04 Spalis,
2021
Ignalinos AE vyks LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis

Š. m. spalio 5 dieną valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - IAE) vyks išvažiuojamasis Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos (toliau – Komisija) posėdis, skirtas įvertinti IAE eksploatavimo nutraukimo proceso eigą, lėšų planavimo bei valdymo efektyvumą.

Posėdyje planuojama pristatyti IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimą, pasiekimus ir iššūkius, išmontavimo darbų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pažangą, planuojamus parengiamuosius reaktorių išmontavimo darbus, esmines giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno I etapo (iki 2023 m.) darbus.

Be Komisijos narių ir patarėjų, posėdyje planuoja dalyvauti Energetikos ministerijos atstovai (viceministrai, IAE veiklą kuruojančio skyriaus patarėja) ir IAE atstovai (eksploatacijos nutraukimo, išmontavimo projektų, veiklos planavimo ir finansų, darnaus vystymosi, fizinės saugos, remonto tarnybos sričių atstovai ir kt.).

Svečiai lankysis laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (projektas B1), kurioje šiai dienai laikinajam saugojimui pastatyti 184 konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru. Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir išvežimas iš blokų į saugyklą yra vienas pagrindinių IAE vykdomų veiklų iki 2022 m. pabaigos. Išvežus visą kurą iš blokų IAE gaus eksploatavimo nutraukimo licenciją ir galės vykdyti sudėtingus su reaktorių sistemų išmontavimu susijusius eksploatavimo nutraukimo darbus.

Komisijos nariai apžiūrės užbaigtą Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (projektas B19-2) statybų pirmą etapą, kurio metu buvo įrengta infrastruktūra radioaktyviųjų atliekų pervežimui į atliekyną. Landfill tipo atliekynas bus skirtas patalpinti apie 60000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra nuosekli Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa.

Komisijos nariai apsilankys IAE saugomoje zonoje (reaktoriaus, kuro išlaikymo baseinų, turbinų salėse, bloko valdymo skydo patalpose), kur turės galimybę vietoje susipažinti su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais. Vienas unikalesnių šiai dienai vykdomų projektų, kurį stebėti planuoja Komisijos nariai – „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų kuro išlaikymo baseinų dugno ir pašalinimas“. Branduolinio kuro išlaikymo baseinų dugne per jų ilgą eksploatavimo laiką yra susikaupę nuosėdų, sudarytų iš branduolinio kuro rinklių elementų, kitų daliųjų branduolinių medžiagų, kurias reikia pašalinti.

IAE veikla finansuojama Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos lėšomis.

Susipažinti su planuojamo posėdžio darbotvarke.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Fiesta Resort Guam galerija).