Ignalinos atominei elektrinei skirtas aukščiausias balas – A+

12 Spalis,
2023
Ignalinos atominei elektrinei skirtas aukščiausias balas – A+

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) buvo įvertinta aukščiausiu gerosios valdysenos indekso balu – A+. Atlikus 2022 m. metinio pranešimo, tvarumo ataskaitos analizę, kolegialaus valdymo organo – valdybos – darbo vertinimą, strateginio planavimo ir įgyvendinimo bei kitus parametrus 2022/23 metais, IAE pirmą kartą buvo skirtas aukščiausias įvertinimas. Prieš metus IAE valdysena buvo įvertinta solidžiu A balu.

IAE veiklos strategijoje yra išsikėlusi tikslą nuosekliai gerinti valdyseną. 2021 m. ir vėlesniais metais siekiama turėti ne mažesnį nei A vertinimą, o nuo 2024 m. – gauti ir išlaikyti aukščiausią A+ balą. Jau praėjusiais metais buvo įdiegtos tobulinimo priemonės, kurios leido bendromis pastangomis pasiekti tikslą metais ankščiau.

„Visų pirmiausia su puikiu rezultatu noriu pasveikinti visus Įmonės darbuotojus, kurie savo nuosekliu darbu prisidėjo prie valdysenos tobulinimo. Taip pat reikia padėkoti profesionaliai veikusiai valdybai ir savininkui LR energetikos ministerijai už laiku priimtus tinkamus sprendimus. Na o dabar reikia sulaukti detalios gerosios valdysenos ataskaitos ir įsivertinti, kur galime dar labiau pasistengti, kad A+ balas būtų išlaikytas. Ateinantys metai kupini iššūkių, tokių kaip transformacija iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, naujų valdybos narių rinkimai, tvarumo bei nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimų įgyvendinimas. Esame teisingame kelyje ir turime darbais įrodyti, kad nusipelnėme būti geriausiai valdomų valstybės valdomų įmonių klube,“– mintimis po renginio dalinosi IAE vadovas Linas Baužys.

"Pirma, labai džiugina, kad net dviejose kategorijose – strateginio planavimo ir kolegialių organų – gavome A+ vertinimą. Manau, tai pasako labai daug apie visos organizacijos brandą. Antra, VKC skiria didelį dėmesį tvarios veiklos plėtrai valstybės valdomose įmonėse, o tai skatina visas organizacijas pasitempti aukštyn. Indekso sudarytojai pažymėjo, jog darnumo srityje dar trūksta pažangos, todėl ateinančiais metais didelį dėmesį skirsime šiai sričiai," - teigė renginyje dalyvavęs darnaus vystymo vadovas Donatas Juodpusis.

Valdymo koordinavimo centras (toliau - VKC) siekdamas užtikrinti efektyvų valstybės valdomų įmonių valdymą bei skatindamas gerosios valdysenos praktikų diegimą, kaip ir kasmet, vertina bei teikia ataskaitą, kaip valstybės valdomose įmonėse įgyvendinamos Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos, LR Vyriausybės nustatytos valstybės valdomų įmonių nuostatos bei kitos gerosios valdysenos praktikos.