Informacija apie B25 projekto pirkimo statusą

14 Liepa,
2021
Informacija apie B25 projekto pirkimo statusą

VĮ IAE, vykdydama „IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos darbų pirkimas“ (toliau Pirkimas) pirkimą priėmė sprendimą atmesti vieno iš dalyvių AB “Panevėžio statybos trestas” pasiūlymą. VĮ IAE vertinimu, šis dalyvis neįrodė, kad atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 46 straipsnio 8 dalies reikalavimus dėl taikytinų apsivalymo priemonių.

2021-07-14 VĮ IAE gavo AB “Panevėžio statybos trestas”  ieškinį dėl VĮ IAE priimtų sprendimų vykdant Pirkimo procedūras.

VPĮ 46 straipsnio 8 dalis nustato privalomas sąlygas, kurioms esant viešojo pirkimo dalyvis gali būti pripažįstamas apsivaliusiu, t. y.:

1) Dalyvis savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą.

2) Bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą.

3) Ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.

Svarbu pažymėti, kad turi būti tenkinami visi aukščiau nurodyti reikalavimai kartu.

Pagal šią dieną aktualias faktines aplinkybes ir Pirkimo dalyvio AB “Panevėžio statybos trestas” pateiktą informaciją, VĮ IAE vertinimu, AB „Panevėžio statybos trestas“ neatitinka dviejų iš trijų privalomų apsivalymo reikalavimų ir pagal galiojančius VPĮ reikalavimus neturi teisės dalyvauti tolimesnėse Pirkimo procedūrose.

Atkreiptinas dėmesys, kad VĮ IAE vykdo didelės apimties ir išskirtinio sudėtingumo viešuosius pirkimus, kurių sąlygos iš anksto derinamos su atsakingomis institucijomis, vykdoma jų vidinė bei išorinė kontrolė visiškam skaidrumui užtikrinti. VĮ IAE, vykdydama Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybų tarptautinį viešojo pirkimo konkursą vadovaujasi teisės aktų reikalavimais ir siekia maksimalaus skaidrumo pasirenkant geros reputacijos ir ilgametę patirtį turintį rangovą, kuris įgyvendins atliekyno statybas.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka