Informacinis pranešimas

11 Birželis,
2020
Informacinis pranešimas

Pranešame, kad 2020 m. birželio 9 d. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - IAE) vykdant einamuosius suplanuotus panaudoto branduolinio kuro tvarkymo darbus 2-jo bloko baseinų salėje užfiksuotas įvykis. Operatoriui vykdant kuro rinklės parengimo dėti į saugojimo konteinerį darbus buvo pastebėtas ženkliai mažesnis panaudoto branduolinio kuro rinklės svoris. Sustabdžius darbus ir pasitelkus mobilų povandeninį šviestuvą buvo nustatyta, kad atsikabinusi nuo pakabos kuro rinklės aktyvioji dalis guli kuro išlaikymo baseino dugne.

Šio įvykio metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, baseino dugno danga nepažeista, radionuklidai į aplinką nepateko, šis įvykis neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, darbas toliau vyksta įprastu režimu. Pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) šis įvykis buvo įvertintas 0/žemiau skalės.

IAE atlieka įvykio analizę siekdama nustatyti priemones, kurių įgyvendinimas leis išvengti tokio pobūdžio įvykių ateityje.

Apie įvykį buvo informuota VATESI.