Informacinis pranešimas

01 Spalis,
2020
Informacinis pranešimas

Informuojame, kad rugsėjo 17 d. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugojimo komplekse (B3/4) atliekant karštuosius bandymus, sveriant trumpaamžių atliekų saugojimui skirtą pakuotę buvo nustatytas per didelis jos svoris. Pagal pirminį vertinimą, pakuotės svoris viršijo nustatytas ribas dėl svarstyklių, kurios naudojamos pakuočių formavimo metu gedimo, todėl darbas su pakuotėmis laikinai sustabdytas kol bus nustatytos priežastys.

Pažymime, kad šis įvykis neturėjo įtakos personalui ir aplinkai, radiacinis fonas nepakitęs, branduolinei saugai įtakos nėra, darbas toliau vyksta įprastu režimu.

Pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę INES šis įvykis buvo įvertintas 0/žemiau skalės.

Apie įvykį buvo informuota VATESI.