Informacinis pranešimas

07 Rugsėjis,
2021
Informacinis pranešimas

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 6 d. 15 val. 10 min. AB „Litgrid“ priklausančioje Ignalinos AE 330/110 kV transformatorių pastotėje atliekant rekonstrukcijos darbus išsijungė 110 kV jungtuvas, tiekiantis elektros energiją IAE 2-jo bloko savosioms reikmėms.


Automatiškai buvo paleisti trys IAE 2-jo bloko dyzeliniai generatoriai, kurie užtikrino elektros tiekimą 2-jo bloko saugai svarbioms sistemoms. 15 val. 23 min. elektros tiekimas IAE 2-jo bloko savosioms reikmėms buvo atstatytas. Šio įvykio priežastys aiškinamos.


Pažymime, kad šis įvykis neturėjo įtakos personalui ir aplinkai, radiacinis fonas nepakitęs, branduolinei saugai įtakos nėra, darbas toliau vyksta įprastu režimu.


Pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę INES šis įvykis buvo įvertintas 0/žemiau skalės.


Apie įvykį buvo informuota VATESI.