Informacinis pranešimas

15 Lapkritis,
2021
Informacinis pranešimas

Pranešame, kad lapkričio 12 d. pagal IAE galiojančias procedūras vieno iš įmonės padalinio darbuotojai rengė būtinus dokumentus išmontuotų ir nebenaudojamų dūmų detektorių (274 vnt.) perdavimui saugojimui į kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (B3/4). Atliekant procedūras buvo nustatyta, kad šie dūmų detektoriai nebuvo įtraukti į IAE bendrąją jonizuojančios spinduliuotės šaltinių apskaitą. Šis nukrypimas neturėjo įtakos personalui ir aplinkai, radiacinis fonas nepakitęs, branduolinei saugai įtakos nėra, darbas toliau vyksta įprastu režimu.

Pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę INES šis nukrypimas preliminariai buvo įvertintas 0/žemiau skalės.

Šiuo metu rengiami dokumentai išmontuotų dūmų detektorių utilizavimui. Pagal visus reikalavimus jie bus utilizuoti kaip kietosios radioaktyviosios atliekos.

Apie nukrypimą buvo informuota VATESI.