Informacinis pranešimas

10 Gruodis,
2021
Informacinis pranešimas

Pranešame, kad gruodžio 8 d. 10 val. 47 min. atliekant planinį 6kV įtampos įvadų patikrinimą Ignalinos atominėje elektrinėje įsijungė dyzelinis generatorius Nr.9 dėl trumpalaikio patikimo elektros maitinimo praradimo sekcijoje 2BW. Praėjus 3 sekundėms patikimas elektros maitinimas buvo sugrąžintas pagal projektinę schemą. Šis įvykis neturėjo įtakos personalui ir aplinkai, radiacinis fonas nepakitęs, branduolinei saugai įtakos nėra, darbas toliau vyksta įprastu režimu.

Pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę INES šis įvykis preliminariai buvo įvertintas 0/žemiau skalės.

Apie įvykį buvo informuota VATESI.

 

Straipsnio antraštei naudojama E. Genio nuotrauka (LRytas).