Informacinis pranešimas

29 Birželis,
2022
Informacinis pranešimas

Pranešame, kad š. m. birželio 28 d. 9.50 val. pervežant konteinerį iš kontroliuojamos zonos su labai žemo radioaktyvumo atliekomis (elektrotechninės įrangos dalimis), nuo transporto priemonės iš 1,5 metro aukščio nuslydo konteineris, ko pasėkoje kelios elektrotechninės įrangos dalys iškrito iš konteinerio. Nedelsiant buvo atlikti radiologiniai matavimai ir nustatyta, kad paviršių ir aplinkos užterštumo nėra. Iškritusios atliekos buvo surinktos ir patalpintos į konteinerį, konteineris saugiai transportuotas į paskirties vietą. 

Šis įvykis Ignalinos AE darbuotojams ir aplinkai neigiamos įtakos neturėjo, radiacinis fonas nepakitęs, branduolinei saugai įtakos nėra, darbas toliau vyksta įprastu režimu. Apie įvykį buvo informuota Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.

Pabrėžiame, kad Ignalinos AE griežtai laikomasi visų gaisrinės saugos įstatymų, normų ir taisyklių reikalavimų ir įvykus bet kokiam įvykiui reaguojama nedelsiant. Darbuotojai ir visuomenė informuojami apie įvykius.