Informacinis seminaras IAE išmontavimo darbų organizavimo klausimais

26 Balandis,
2019
Informacinis seminaras IAE išmontavimo darbų organizavimo klausimais

2019 m. balandžio 24-25 d. Ignalinos AE vyko informacinis seminaras IAE išmontavimo darbų organizavimo klausimais, kuriame dalyvavo Švedijos radiacinės saugos agentūros (SSM), STUK ir Leningrado AE atstovai. Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos tokios svarbios eksploatavimo nutraukimo procesui temos, kaip sistemų eksploatavimo nutraukimo eiga, įrangos išmontavimas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesai ir seka. Ignalinos AE atstovai turėjo galimybę pasidalinti turima kompleksinių inžinerinių-radiacinių tyrimų atlikimo patirtimi bei įgytomis kompetencijomis ir žiniomis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje.Seminaro dalyviai pamatė vykdomus Ignalinos AE procesus ir galėjo užduoti jiems rūpimus techninius klausimus IAE specialistams.