Išrinktas VĮ IAE valdybos pirmininkas

25 Rugsėjis,
2020
Išrinktas VĮ IAE valdybos pirmininkas

Rugsėjo 24 d. įvykusiame VĮ Ignalinos atominės elektrinės (VĮ IAE) valdybos posėdyje buvo išrinktas valdybos pirmininkas. Juo tapo Darius Jasinskis. Pirmininką iš savo narių išrinko VĮ IAE valdyba.

Darius Jasinskis taip pat yra Danske Bank A/S Baltijos šalių transformacijos direktorius.

Naujasis VĮ IAE valdybos pirmininkas turi sukaupęs projektų bei transformacijos programų valdymo patirtį telekomunikacijų ir bankininkystės srityje, vadovavo Danske Bank A/S Baltijos šalių bankų apjungimo programai ir tolimesnių transformacijų vykdymui, dirbo Danske Bank A/S Estijos filialo direktoriumi.

 Darius Jasinskis turi tarptautinio verslo vadybos bei telekomunikacijų magistro išsilavinimus,  baigė eMBA verslo administravimo studijas Baltic Management Institute (BMI), taip pat Valdybos nario studijas Baltic Institute of Corporate Governance (BICG). 

Iš dabartinių penkių valdybos narių trys yra nepriklausomi. Tai savo srities profesionalai, sukaupę ilgametę patirtį ir kompetencijas strateginių projektų valdymo ir įgyvendinimo, finansų, ekonomikos ir vadybos srityse. Pagal nepriklausomų narių skaičių IAE valdyba atitinka pažangiausią tarptautinę praktiką ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatas, pagal kurias nepriklausomų narių valdyboje skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip pusę.

VĮ IAE valdybą sudaro:

Laimonas Belickas, nepriklausomas valdybos narys;

Darius Jasinskis, nepriklausomas valdybos narys;

Jurgita Radzevičė, nepriklausoma valdybos narė;

Rimvydas Štilinis, valdybos narys (darbuotojų atstovas);

Patricija Ceiko, valdybos narė (Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo pavaduotoja).

Valdybos nariai įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo ir skaidrumo standartais. Valdybos nariai privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teises aktuose bei Įmonės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

Detalesnę informaciją apie VĮ IAE valdybos narius galima rasti čia https://www.iae.lt/struktura-ir-kontaktai/valdyba/29.

VĮ IAE valdybos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka reglamentuota VĮ IAE įstatuose https://www.iae.lt/data/public/uploads/2020/09/istatai_20200903.pdf 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (galerija 15min).