Įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto posėdžiai

26 Kovas,
2018
Įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto posėdžiai

Š. m. kovo 20-21 d. Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE)  ir kovo 22 d. Vilniuje įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto posėdžiai ir techniniai vizitai, skirti vertinti IAE eksploatavimo nutraukimo proceso eigą, lėšų planavimo bei valdymo efektyvumą.

Posėdžiuose dalyvavo Europos Komisijos, Energetikos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Ignalinos atominės elektrinės atstovai.

Posėdžiuose buvo aptarti eksploatavimo nutraukimo valdymo gerinimo ir efektyvumo klausimai, pristatyta pagrindinių IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo eiga ir pasiekimai.

Ypatingai teigiamai buvo įvertinti IAE eksploatavimo nutraukimo darbai – praėjusiais metais sėkmingai pradėta eksploatuoti Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (projektas B1), kurioje jau pastatyta saugojimui 48 konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru, o šių metų vasario mėnesį anksčiau negu planuota užbaigtas branduolinio kuro iškrovimas iš antrojo reaktoriaus. Posėdžio metu buvo aptartas ir vienas iš svarbiausių  artimiausių eksploatavimo nutraukimo darbų – pasirengimas reaktorių išmontavimui.

Ignalinos programos priežiūros komiteto dalyviai apsilankė pačioje elektrinėje, kur vietoje susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais, taip pat aplankė Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (B2) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (B3/4), kur šiuo metu vyksta karštieji bandymai.

Ignalinos programa yra Europos Sąjungos finansinis instrumentas, skirtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir su juo susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

 

Ina Daukšienė,  
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt   
Tel. (8-386) 29911