Įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto susitikimai

01 Spalis,
2021
Įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto susitikimai

Š. m. rugsėjo 28-29 d. valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - IAE)  ir rugsėjo 30 d. Vilniuje įvyko Ignalinos programos Priežiūros komiteto (toliau – Komiteto) techniniai vizitai, skirti vertinti IAE eksploatavimo nutraukimo proceso eigą, lėšų planavimo bei valdymo efektyvumą.

Susitikimuose dalyvavo Europos Komisijos, Energetikos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Ignalinos atominės elektrinės atstovai.

Buvo aptarti eksploatavimo nutraukimo valdymo gerinimo ir efektyvumo klausimai, pristatyta pagrindinių IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo eiga ir pasiekimai, aptarti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos darbų pirkimo niuansai.

Teigiamai įvertinti IAE eksploatavimo nutraukimo darbai – sudėtingos pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo operacijos, branduolinio kuro nuobirų surinkimo nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų kuro išlaikymo baseinų dugno ir pašalinimo projektas. Posėdžių metu buvo aptarti ir vieni iš svarbiausių artimiausių eksploatavimo nutraukimo darbų – pasirengimas reaktorių išmontavimui bei projekto B25 (mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas) eiga.

Vienas iš parengiamojo etapo prioritetinių darbų – būgnų-separatorių, kurie yra reaktoriaus įrenginio ir jo pagalbinių sistemų dalis, išmontavimo darbai. Juos numatoma pradėti 2022 m. atlikus tarptautinio viešojo pirkimo procedūras.

Komiteto nariai apsilankė pačioje elektrinėje, kur vietoje susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir jų atlikimo rezultatais, taip pat aplankė laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (B1), kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (B2) ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (B3/4).

„Šie metai yra neįtikėtinai darbingi ir pilni iššūkių. Galime tik pasidžiaugti išlaikomu darbų tempu, kokybe ir visos įmonės komandos susitelkimu. Būtent šie kertiniai elementai leidžia ir toliau sklandžiai vykdyti svarbiausius įmonės projektus bei nuosekliai siekti savo tikslo tapti pripažinta branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo eksperte. Pradėti pažeisto kuro tvarkymo sistemos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai bei jos pervežimas ir montavimas 2-me bloke dar vienu žingsniu priartina mus prie bene atsakingiausio ir sudėtingiausio Ignalinos atominės elektrinės uždarymo etapo—reaktorių išmontavimo“, - vykdomų eksploatavimo nutraukimo darbų eigą komentavo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Ignalinos programa yra Europos Sąjungos finansinis instrumentas, skirtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir su juo susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.