Įvyko tarptautinis seminaras

24 Rugsėjis,
2018
Įvyko tarptautinis seminaras

Š. m. rugsėjo 18-21 dienomis Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras skirtas apšvitinto grafito tvarkymo klausimams aptarti (GRAPA).

Seminare, kurį organizavo Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) kartu su VĮ IAE, dalyvavo ekspertai iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Austrijos, Belgijos, Indijos, Kinijos, Pietų Korėjos, Olandijos, Vokietijos, Rumunijos, Lietuvos (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Ignalinos AE,  Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros, Lietuvos energetikos instituto, Fizinių ir technologijos mokslo centro atstovai), Rusijos ir Serbijos.

Seminaro tikslas - aptarti šiuolaikinius apšvitinto grafito atliekų radiologinio charakterizavimo, apdorojimo, tvarkymo ir laidojimo būdus. Ekspertai dalinosi patirtimi, susijusia su radioaktyviųjų atliekų saugyklų pritaikymu apšvitinto grafito atliekų saugojimui, specialistai skaitė pranešimus apie apšvitinto grafito tvarkymo būdus, kaštus, radiologinio apibūdinimo ypatumus, vyko diskusijos kitais svarbiais techniniais klausimais.

Ignalinos AE specialistai pristatė seminaro dalyviams apšvitinto grafito atliekų tvarkymo ir saugojimo galimybes bei apšvitinto grafito liekamosios energijos įvertinimą.

Projektas GRAPA skirtas skatinti tarptautines diskusijas ir bendradarbiauti, siekiant optimizuoti ir palengvinti apšvitinto grafito tvarkymą.