Įvyko viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita

21 Gruodis,
2023
Įvyko viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita

2023 m. gruodžio 20 d. Visagino savivaldybės administracijos patalpose įvyko viešas visuomenės supažindinimas su Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Susitikimas buvo transliuojamas ir tiesiogiai internetu, jo metu LEI atstovas pristatė planuojamos ūkinės veiklos tikslus bei darbus, skirtus rekonstruoti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir pertvarkyti ją į atliekyną.

Nuo 2023-11-17 iki  2023-12-20 visuomenė galėjo susipažinti su PAV ataskaita, teikti pasiūlymus raštu bei užduoti klausimus.

PAV ataskaitoje pateiktas planuojamos ūkinės veiklos – bitumuotų radioaktyvių atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną – galimo poveikio aplinkai vertinimas, pristatyti bitumuotų radioaktyvių atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną technologiniai sprendiniai.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė šiuo metu eksploatuojamą bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą ketina rekonstruoti į trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.

Poveikio aplinkai vertinimas yra vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimų. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims Aplinkos apsaugos agentūra, pabaigus PAV vertinimo procedūras.

2023 m. gruodžio 6 d. nuotoliniu būdu įvyko susitikimas su Latvijos visuomene. Šio susitikimo tikslas buvo supažindinti Latvijos institucijas ir visuomenę su bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną projektu, patvirtinti pasirinkto bitumuotų atliekų, sukauptų IAE per jos eksploatavimo metus, galutinio saugojimo būdo saugą ir įvertinti planuojamo įrenginio poveikį paties atliekyno, gretimų teritorijų ir kaimyninių šalių aplinkai.

Projekto B20 tikslas – IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas, siekiant ją paversti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų atliekynu, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas.