Naujas narys IAE valdyboje

23 Birželis,
2020
Naujas narys IAE valdyboje

Informuojame, kad šiandien, 2020 m. birželio 23 dieną, sudaryta sutartis dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepriklausomo valdybos nario, Dariaus Jasinskio, veiklos.

Valdybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo ir skaidrumo standartais. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teises aktuose bei Įmonės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų: (a) energetikos ministro įsakymu bus sudaryta naujos kadencijos valdyba, (b) Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų, (c) Valdybos narys yra atšaukiamas iš Įmonės valdybos ar atšaukiama visa Įmonės valdyba nepasibaigus kadencijai arba (d) Valdybos narys nustoja eiti Įmonės valdybos nario pareigas kitu pagrindu, (e) nusprendžiama, kad Valdybos narys negali būti laikomas nepriklausomu (jei Valdybos narys išrenkamas kaip nepriklausomas narys).

Visą VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narių sąrašą galima rasti čia https://www.iae.lt/struktura-ir-kontaktai/valdyba/29