Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos vizitas

15 Rugsėjis,
2023
Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos vizitas

2023 m. rugsėjo 13-14 d. Lietuvoje lankėsi Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos (DSA) atstovai. DSA yra ilgalaikiai ir pagrindiniai partneriai projekte „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“, finansuojamame Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis. Bendradarbiaujant su šia organizacija sėkmingai įgyvendinta jau ne viena projekto veikla, o šį kartą DSA atstovai atvyko daugiau sužinoti apie panaudoto branduolinio kuro tvarkymą Ignalinos atominėje elektrinėje.

„Partnerystė su kitomis institucijomis šiame projekte yra itin svarbus aspektas, leidžiantis užtikrinti projekto pažangą bei sukurti ilgalaikius, tvarius bei technologiškai pažangius sprendimus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje. Glaudus bendradarbiavimas bei specialistų, turinčių itin aukštą kompetenciją branduolinės energetikos srityje, žinios, suteikia galimybę pritaikyti šias žinias praktikoje bei progresyviai vystyti projektą, perimant kitų šalių gerąsias praktikas ir jas pritaikant branduolinės energetikos projektuose Lietuvoje. Džiaugiamės, jog šiame kelyje esame ne vieni ir turime nuolatinę galimybę konsultuotis ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio ekspertais, kas ypatingai svarbu, kalbant apie projekto unikalumą ir analogiškų projektų nebuvimą Lietuvoje.“ - sako Andrius Vyšniauskas, projekto vadovas.

Susitikimo metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas panaudoto branduolinio kuro tvarkymui - IAE atstovės Milda Kiškytė ir Erika Gerybaitė papasakojo kaip tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kur dedamas panaudotas branduolinis kuras bei ką su juo planuojama daryti ateityje. Svečiai turėjo galimybę ne tik apie tai išgirsti, bet ir savo akimis pamatyti kaip atrodo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, reaktoriaus patalpos bei panaudoto branduolinio kuro saugykla.

Antrąją susitikimo dieną Andrius Vyšniauskas išsamiau papasakojo apie giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną (GA) kaip pasirinktą galutinį panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių atliekų sutvarkymo būdą. A. Vyšniauskas trumpai paaiškino kaip vyksta pasirengimas GA projekto įgyvendinimui, kokie procesai svarbūs jo įrengimui, kokia šio projekto pažanga šiandien bei kokios artimiausiu metu numatomos veiklos. Po pristatymo vyko aktyvi diskusija apie šio projekto iššūkius, išmoktas pamokas bei analogiškų projektų patirtį kitose šalyse.

Primename, kad GA įrengimas numatytas 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. Šios programos pagrindu vykdomas GA projektas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės ir aplinkos saugumą galutinai sutvarkant ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.

Dalis giluminio atliekyno projekto veiklų yra finansuojamos 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“. Šio projekto tikslas – tobulinti branduolinės energetikos eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą Ignalinos atominėje elektrinėje.