Pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos veiklos IAE gavo 1,7 mln. eurų

06 Vasaris,
2023
Pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos veiklos IAE gavo 1,7 mln. eurų

2022 metais VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau - IAE) pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos komercinės veiklos papildomai gavo 1,743 mln. eurų.

2022 m. buvo organizuotas 101 aukcionas, iš jų 79 aukcionai – VĮ IAE AUIS internetinėje svetainėje www.auis.iae.lt ir 22 aukcionai – VĮ Registrų centro specialiojoje internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt. Pardavusi 2 299, 86 t metalo laužo įmonė uždirbo 1,423  mln. eurų papildomų pajamų, iš kito turto pardavimo  - 0,164 mln. eurų, iš nuomos ir kitų paslaugų – 0,156 mln. eurų.

Aukcionuose parduodamos nereikalingos įrangos dalys arba kitas turtas, susidaręs įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus ir vykdant išmontavimo darbus. Nuo 2010 metų buvo išmontuota beveik 80 tūkst. tonų nereikalingos įrangos, kurios didžioji dalis praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose. Tokie pardavimai prisideda prie atliekų, kurias reikėtų utilizuoti ar išvežti į atliekynus, kiekių mažinimo.

2023 metais aukcionai ir toliau bus vykdomi per AUIS ir VĮ Registrų centro platformas - planuojama surengti 120 elektroninių aukcionų bei parduoti apie 4300 tonų metalo laužo.

Vadovaujantis 2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-386 „Dėl lėšų, gautų už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą pervedimo“, nuo 2020 m. gruodžio 1 d. pajamas už parduotą turtą IAE perveda į Lietuvos Respublikos valstybės specialiąją rezervinio (stabilizavimo) fondo sąskaitą radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.

Taip pat VĮ IAE, atsižvelgdama į Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos prašymą, neatlygintinai skyrė humanitarinę pagalbą – gaisrų gesinimo medžiagą (39,5% bei 6 % putokšlio tirpalą). Per 2022 m. išvežta 366,530 t. Humanitarinė pagalba teikiama glaudžiai bendradarbiaujant su LR susisiekimo ministerija ir kitomis institucijomis.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (saturday auction uk galerija).