Parengta Naujųjų IAE branduolinės energetikos objektų poprojektinės analizės programa

07 Birželis,
2018
Parengta Naujųjų IAE branduolinės energetikos objektų poprojektinės analizės programa

Įgyvendindami Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo, 1991) nuostatas, siekiant įsitikinti, kad IAE aikštelėje esantys nauji bei būsimi branduolinės energetikos objektai (toliau – BEO), kuriems buvo atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, eksploatavimo metu neturi ir neturės esminio neigiamo tarpvalstybinio poveikio, kaip buvo numatyta ir pagrįsta BEO projektavimo metu parengtuose poveikio aplinkai vertinimo, saugos pagrindimo dokumentuose, IAE parengė Naujųjų IAE branduolinės energetikos objektų poprojektinės analizės programą (toliau – Programa), siekdama skaidriai vykdyti naujų IAE BEO veiklos stebėjimą bei pateikti gautus stebėjimo rezultatus reguliuojančioms institucijoms, visuomenei bei suinteresuotosioms kaimyninėms valstybėms.

Siekdami užtikrinti įgyvendinamų projektų tinkamą viešinimą, suinteresuoti asmenys su parengta Programa gali susipažinti IAE Komunikacijos skyriuje (Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.).