Pasiektas reikšmingas etapas Maišiagalos RAS likvidavime

17 Lapkritis,
2023
Pasiektas reikšmingas etapas Maišiagalos RAS likvidavime

Š. m. lapkričio 17 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) užbaigė reikšmingą etapą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo projekte – sėkmingai atliko aikštelėje įrengtos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrangos ir sistemų „šaltuosius“ bandymus. Šie bandymai vadinami „šaltaisiais“, nes jų metu atliekant visas operacijas nėra naudojamos radioaktyviosios atliekos. Bandymai buvo skirti patikrinti visus komponentus ir sistemas, atlikti bandymus, kurie parodė, kad visi įrenginiai tarpusavyje veikia saugiai ir suderintai ir, kad bendros objekto eksploatavimo ypatybės ir charakteristikos atitinka numatytus projektinius sprendimus.

LR energetikos ministras Dainius Kreivys, apsilankęs aikštelėje, susipažino su projekto pažanga ir bandymų rezultatais. „ES finansuojamą 15 mln. eurų vertės projektą atidžiai stebi tiek Tarptautinė atominės energijos agentūra, tiek kitos tokius atliekynus dar besiruošiančios išmontuoti šalys – Lietuva bus pirmoji pasaulyje, išmontavusi atliekyną pagal aukščiausius tarptautinius saugos reikalavimus. Saugyklos vietoje pastatyta moderni infrastruktūra: laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos, laikiname daugiasluoksniame statinyje įrengtos ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemos. Kai iš saugyklos bus išvežtos visos atliekos ir bus patvirtinta, kad saugyklos teritorijoje neliko užterštų konstrukcijų ir grunto, teritorija bus grąžinta visuomenei,“ – sakė D. Kreivys.

„Atliekame ciniško sovietmečio palikimo sutvarkymą šiuolaikinių aukštųjų technologijų pagalba, o pats projekto valdymas yra pavyzdys, kaip dėl bendro tikslo efektyviai bendradarbiauja valstybės institucijos ir rangovai. Šiandien galime stebėti, kaip aukštųjų technologijų pagalba bus saugiai tvarkomos istorinės radioaktyviosios atliekos ir išvežamos ten, kur jos ir turi būti – į IAE saugyklas,“ – susitikimo metu teigė IAE vadovas Linas Baužys.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vadovas dr. Gintautas Klevinskas taip pat akcentavo, kad Lietuva yra pirmoji, naudojanti auštąsias technologijas saugiam tokio tipo saugyklos išmontavimui ir kaupianti unikalias žinias, kurios bus ypatingai svarbios kitoms tokių saugyklų išmontavimo darbus planuojančioms šalims.

Kalbėdamas apie „šaltųjų“ bandymų rezultatus, G. Klevinskas pasakojo, kad jų metu visos sistemos ir komponentai, technologiniai procesai buvo sėkmingai išbandyti atliekant asfalto ir išlyginamojo betono sluoksnio nuo Maišiagalos RAS rūsio perdangos nuėmimą. Taip pat buvo pademonstruota, kad transporto priemonės, tara ir pakuotės (įvairių tipų konteineriai, statinės, didmaišiai ir kt., kuriomis planuojama radioaktyvias atliekas vežti iš Maišiagalos RAS į Ignalinos AE saugyklas), atitinka tokių atliekų vežimui keliamus tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Atliekos bus išimamos moderniomis technologijomis - robotais, o įrengtos pažangios radioaktyviųjų medžiagų sulaikymo sistemos (ventiliacijos, didelio efektyvumo filtravimo, monitoringo įranga) efektyviai užtikrins darbuotojų, gyventojų ir aplinkos saugą. 

 

Primename, kad Maišiagalos RAS saugomos istorinės radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviuosius šaltinius naudojant medicinoje, pramonėje, moksle ir mokymuose. Tokio, ,,Radon“ tipo radioaktyviųjų atliekų saugyklos buvo projektuojamos ir statomos buvusio Varšuvos pakto šalyse (SSRS, Vengrijoje, Čekijoje ir kt.). Saugyklos rūsyje buvo sukaupta apie 114 m3 radioaktyviųjų atliekų. Maišiagalos RAS buvo suprojektuota 7-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje, pradėta eksploatuoti nuo 1963 metų, o paskutinės radioaktyviosios atliekos buvo padėtos 1989 m. pradžioje. Nuo to laiko saugykla uždaryta ir užkonservuota. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. priėmė nutarimą vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą nedelstino išmontavimo būdu. Užbaigus saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbus, visos atliekos bus saugiai išvežtos ir sutvarkytos IAE saugyklose pagal nustatytus reikalavimus.