Pasiektas svarbus tarpinis etapas ruošiantis Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimui

05 Spalis,
2020
Pasiektas svarbus tarpinis etapas ruošiantis Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimui

Š. m. spalio 2 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Maišiagalos RAS) eksploatavimo nutraukimo projekto aprašą (ENPA), kuris kartu su anksčiau VATESI suderinta Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita yra vieni iš svarbiausių dokumentų siekiant gauti licenciją vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą (licenciją išduodanti institucija – VATESI).

Maišiagalos RAS ENPA parengtas ir suderintas vadovaujantis LR Branduolinės energijos įstatymo ir branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 ,,Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ nuostatomis. ENPA – dokumentas, kuriame detaliai aprašyti Maišiagalos RAS laikinosios infrastruktūros įrengimo radioaktyviosioms atliekoms iš Maišiagalos RAS išimti, saugiai įgyvendinti jos statinių griovimo ir išmontavimo darbus, kad po to Maišiagalos RAS aikštelę būtų galima naudoti neribotai, t.y., netaikant veiklą branduolinėje energetikoje taikomų teisės aktų reikalavimų.

Š. m. spalio 5 d. VATESI taip pat pritarė Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo Radiacinės saugos programai (RSP). Šiame dokumente parodyta, kad Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas yra planuojamas ir bus įgyvendinamas laikantis visų tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuojančių darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą užtikrinimo priemonių.

Primename, kad Maišiagalos RAS įrengta Širvintų raj., Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km ta pačia kryptimi nuo Vilniaus. Nuo 1963 iki 1989 metų panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo įstaigų ir karinių dalinių buvo neišrūšiuoti dedami į Maišiagalos RAS. Per tą laiką saugykloje buvo sukaupta apie 114 m3 smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų. 1989 m. saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo tikslas – iš Maišiagalos RAS teritorijos į Ignalinos AE pagrindinę aikštelę išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas statybines konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiacinės saugos požiūriu.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis, pradėtas įgyvendinti 2016 m. pabaigoje, bus baigtas - 2023 m. rugsėjo mėn.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka.