Pasirašyta sutartis dėl Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų

07 Balandis,
2022
Pasirašyta sutartis dėl Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų

Š. m. balandžio 5 d., įvykdžius viešąjį pirkimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) statinių griovimo parengiamųjų darbų įgyvendinimo, valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) pasirašė sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju – UAB „Ekobana“. Rangovas atliks laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, kurie yra reikalingi norint pasirengti radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS. Darbų apimtyje bus įrengiama statinių reikalinga infrastruktūra: statomi ir įrengiami laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Parengto griovimo projekto apimtyje numatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių (,,kesonas“) – branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu Rangovas privalės įrengti ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. Numatoma, kad numatytus infrastruktūros įrengimo darbus Maišiagalos RAS aikštelėje Rangovas turės įgyvendinti iki 2023 m. II ketv. vidurio. Rangovas turės parengti darbo projektą, patiekti radioaktyviųjų atliekų išėmimui reikalingą įrangą bei radiacinės kontrolės įrangą, taip pat dalyvauti atliekant „šaltuosius“ bei „karštuosius“ bandymus. Šaltųjų bandymų metu bus bandomas sistemų ir įrangos veikimas nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų, karštieji įrangos ir sistemų bandymai bus vykdomi naudojant radioaktyviąsias medžiagas. Po bandymų bus rengiamos ataskaitos Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI). Maišiagalos RAS griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai bus vykdomi IAE jėgomis.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989 m. buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos RAS aikštelė perduota naudojimui kitiems tikslams iki 2024 metų pabaigos.  

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Daugiau informacijos apie Maišiagalos RAS.