Pasirašytas MRAS statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktas

25 Rugpjūtis,
2022
Pasirašytas MRAS statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktas

Š. m. rugpjūčio 24 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) ir viešojo pirkimo dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos RAS, MRAS)  statinių griovimo parengiamųjų darbų įgyvendinimo laimėtojas UAB „Ekobana“ (toliau – Rangovas) pasirašė MRAS teritorijos statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktą. Pasirašant statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktą taip pat dalyvavo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, UAB „Tecos“ (MRAS griovimo projekto (stadija  - darbo projekto rengėjas)) atstovai.

Pasak Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovų Mindaugo Gusto ir Donato Michalkevičiaus, tai yra reikšmingas įvykis įgyvendinant projektą, kurį sėkmingai pabaigus IAE galės pradėti radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklos darbus.

Statybos aikštelė perduodama išskirtinai sutartyje su Rangovu nustatytų statybos rangos darbų atlikimui. Rangovas atliks laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, kurie yra reikalingi norint pasirengti radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS. Darbų apimtyje bus įrengiama statinių reikalinga infrastruktūra: statomi ir įrengiami laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Parengto griovimo projekto apimtyje numatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių (,,kesonas“) – branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu Rangovas privalės įrengti ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. Pagal sutartinius įsipareigojimus numatytus infrastruktūros įrengimo darbus Maišiagalos RAS aikštelėje Rangovas turi  įgyvendinti iki 2023 m. balandžio 5 d.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.