Paskelbtas atviras paslaugų pirkimo konkursas

08 Rugpjūtis,
2018
Paskelbtas atviras paslaugų pirkimo konkursas

Š. m. rugpjūčio 3 d. paskelbtas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (IAE)  mažo ir vidutinio trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (projektas B25) statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų pirkimo atviras konkursas.

Projekto B25 tikslas – suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, skirtą šių atliekų galutiniam sutvarkymui.  Atliekynas, jo apsaugos zonos ir pagalbiniai statiniai, būtini vykdyti eksploatavimą, užims apie 45 hektarų plotą. Atliekyne suprojektuotos trys rūsių grupės (po 12 rūsių grupėje) ir jo funkcionavimui reikalinga infrastruktūra. Pirmąją ir antrąją rūsių grupes (viso 24 rūsiai) ir infrastuktūrą numatoma pastatyti pirmajame statybos etape, dėl trečios rūsių grupės statybų bus sprendžiama vėlesnėje IAE eksploatavimo nutraukimo stadijoje atsižvelgiant į realų poreikį. Atliekynas bus įrengtas šalia Ignalinos AE ir skirtas IAE atliekoms talpinti.

Projektas B25 finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.