Paskelbtas konsultacinių paslaugų pirkimas reaktorių išmontavimo klausimais

22 Kovas,
2021
Paskelbtas konsultacinių paslaugų pirkimas reaktorių išmontavimo klausimais

VĮ Ignalinos atominė elektrinė artėja prie pagrindinio iššūkio eksploatavimo nutraukimo veikloje – reaktorių išmontavimo.

Vykdydama reaktorių išmontavimo projektą, VĮ Ignalinos AE artimiausiu metu planuoja vykdyti du viešuosius pirkimus: 1) projektų valdymo ir techninių konsultacijų paslaugų pirkimą ir 2) reaktorių išmontavimo technologijų projektavimo paslaugų pirkimą.

Š. m. kovo 21 d. VĮ Ignalinos AE paskelbė projektų valdymo ir techninių konsultacijų paslaugų viešąjį pirkimą. Konsultacijos reikalingos norint į projektą pritraukti geriausią tarptautinę patirtį sudėtingų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityje.

Šiuo pirkimu VĮ Ignalinos AE įsigis konsultacijas išmontavimo projektų valdymo klausimais, sutelkiant dėmesį į svarbiausių projektų valdymą pagal geriausią tarptautinę praktiką, konsultacijas dėl geriausio reaktoriaus šerdies išmontavimo varianto parinkimo, priimamų svarbiausių techninių sprendimų, potencialių problemų sprendimo ir pan. Paslaugų teikėjas pagal poreikį atliks projektuotojų siūlomų techninių sprendimų, skaičiavimų, duomenų, metodikų ir prielaidų, kuriais jie grindžiami, nepriklausomas analizes bei teiks kitą techninio ir inžinerinio pobūdžio pagalbą.

Preliminariąją sutartį dėl projektų valdymo ir techninių konsultacinių paslaugų teikimo planuojama sudaryti 6 metų laikotarpiui, t. y. visam technologijų projektavimo ir licencijavimo etapui. Maksimali sutarties kaina – 9 mln. eurų. Faktiškai įsigyjamų konsultacinių paslaugų apimtis priklausys nuo VĮ Ignalinos AE poreikio.

Konsultacinių paslaugų tarptautiniame pirkime gali dalyvauti juridiniai asmenys, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Pažymėtina, kad sutartis su konsultacinių paslaugų laimėtoju bus sudaroma po Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kad ketinama sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Antrąjį, reaktorių išmontavimo projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą, VĮ Ignalinos AE planuoja skelbti artimiausioje ateityje. Šių paslaugų pirkimas ir jų teikimas bus vykdomi etapais. Pirmas etapas bus skirtas reaktorių išmontavimo koncepcijos sukūrimui. Pasibaigus pirmam etapui, VĮ Ignalinos AE ir suinteresuotosios šalys kartu atliks pasiūlytų koncepcijų vertinimą ir priims sprendimą dėl geriausios koncepcijos, kurios pagrindu vėliau bus perkamos techninio projektavimo ir saugos pagrindimo paslaugos.

„Šiandien pasaulyje yra vos keli grafito reaktorių išmontavimo pavyzdžiai, tačiau RBMK tipo reaktoriaus dar niekada nebuvo išmontuotas. Reaktorių šerdžių išmontavimas ir aktyvuotų reaktoriaus atliekų tvarkymas bus techniškai sudėtingas ir brangus procesas, darbų technologija bus kuriama pirmą kartą, o kiekvienas pirmas kartas susijęs su didesnėmis rizikomis. Siekdami kuo labiau minimizuoti rizikas, norime, kad tiek projekto valdyme, tiek techninių sprendimų priėmime dalyvautų aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurių konsultacijos leistų pasiekti kuo geresnį rezultatą tiek įmonei, tiek finansiniam donorui – Europos Komisijai, kuri ne mažiau, nei mes yra suinteresuota šio projekto sėkme ir saugumu“, - sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Primename, kad dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas – analogų pasaulinėje praktikoje neturintis eksploatavimo nutraukimo projektas. Planuojama, kad fiziniai reaktoriaus sistemų išmontavimo darbai prasidės 2027 metais.

Nuoroda į paskelbtą viešąjį pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-609398

Projektas „Su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių sistemų išmontavimu susijusios konsultacinės paslaugos“ (1A.20/02/TSG.01) finansuojamas ES Ignalinos programos fondo lėšomis.