Paskelbtas konsultacinių paslaugų pirkimas reaktorių išmontavimo klausimais

20 Birželis,
2022
Paskelbtas konsultacinių paslaugų pirkimas reaktorių išmontavimo klausimais

Š. m. birželio 15 d. VĮ Ignalinos AE pakartotinai paskelbė konsultacinių paslaugų, susijusių su reaktorių šachtų sistemų išmontavimu, paslaugų viešąjį pirkimą. Anksčiau skelbtas pirkimas buvo nutrauktas pasikeitus esminėms pirkimo sąlygoms, dėl ko reikėjo koreguoti pirkimo dokumentus. Šios konsultacijos reikalingos norint į projektą pritraukti geriausią tarptautinę patirtį sudėtingų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityje.

Šiuo pirkimu VĮ Ignalinos AE įsigis konsultacijas išmontavimo projektų valdymo klausimais, sutelkiant dėmesį į svarbiausių projektų valdymą pagal geriausią tarptautinę praktiką, konsultacijas dėl geriausio reaktoriaus šerdies išmontavimo varianto parinkimo, priimamų svarbiausių techninių sprendimų, potencialių problemų sprendimo ir pan. Paslaugų teikėjas pagal poreikį atliks projektuotojų siūlomų techninių sprendimų, skaičiavimų, duomenų, metodikų ir prielaidų, kuriais jie grindžiami, nepriklausomas analizes bei teiks kitą techninio ir inžinerinio pobūdžio pagalbą.

Preliminariąją sutartį dėl projektų valdymo ir techninių konsultacinių paslaugų teikimo planuojama sudaryti 6 metų laikotarpiui, t. y. visam technologijų projektavimo ir licencijavimo etapui. Maksimali sutarties kaina – 9 mln. eurų. Faktiškai įsigyjamų konsultacinių paslaugų apimtis priklausys nuo VĮ Ignalinos AE poreikio.

Konsultacinių paslaugų tarptautiniame pirkime gali dalyvauti juridiniai asmenys, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Pažymėtina, kad sutartis su konsultacinių paslaugų laimėtoju bus sudaroma po Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kad ketinama sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Nuoroda į paskelbtą viešąjį pirkimą.

Nuoroda į TED skelbimą.

Projektas finansuojamas ES Ignalinos programos fondo lėšomis.

Primename, kad VĮ Ignalinos AE artėja prie pagrindinio iššūkio eksploatavimo nutraukimo veikloje – reaktorių išmontavimo. Dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas – analogų pasaulinėje praktikoje neturintis eksploatavimo nutraukimo projektas.

Reaktorių išmontavimo projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą VĮ Ignalinos AE yra paskelbusi 2021 m. gegužės mėn. Gautų pasiūlymų vertinimas yra baigiamojoje stadijoje.