Paskelbtas taros viešasis pirkimas MRAS eksploatavimo nutraukimui

23 Gegužė,
2022
Paskelbtas taros viešasis pirkimas MRAS eksploatavimo nutraukimui

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įgyvendindama Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbus, vykdo saugyklos eksploatavimo nutraukimui radioaktyviųjų atliekų taros pirkimą. Įsigyjama tara bus naudojama vykdant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatacijos nutraukimo projekte numatytas veiklas: 210 litrų talpos metalinės statinės bus naudojamos gamybinio proceso metu susidarančių kietųjų labai mažo ir mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymui (transportavimui ir laikinam saugojimui).

A tipo transporto konteineriai bus naudojami gamybinio proceso metu susidarančių 200 l statinių ir didmaišių su mažo savitojo aktyvumo medžiagomis (MSA-I, MSA-II), daiktais užterštais paviršiais (DUP-II) ir panaudotais uždaraisiais šaltiniais (PUŠ), didelių gabaritų atliekų ir atskirtų PUŠ, kurie netelpa į 200 l statines, tvarkymui (vežimui viešaisiais keliais).

1CX tipo krovininiai konteineriai bus naudojami gamybinio proceso metu susidarančių eksploatavimo nutraukimo atliekų vežimui viešaisiais keliais ir laikinam eksploatavimo nutraukimo atliekų saugojimui.

Pasiūlymų pateikimo terminas – birželio 13 d.

Kviečiame dalyvauti CVPP (eviesiejipirkimai.lt)

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka.