Patvirtinta nauja GENP redakcija

12 Rugpjūtis,
2020
Patvirtinta nauja GENP redakcija

Rugpjūčio 11 d. LR energetikos ministro įsakymu buvo patvirtinta nauja Ignalinos atominės elektrinės (IAE) galutinio eksploatavimo nutraukimo plano (toliau – GENP) redakcija.

Dokumentas prieš jo patvirtinimą buvo suderintas su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), LR energetikos ministerija, LR aplinkos ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

IAE eksploatavimo nutraukimo planavimas buvo pradėtas prieš 20 metų, kuomet 1999 m. buvo parengtas preliminarus eksploatavimo nutraukimo planas. 2002 metais buvo nuspręsta, kad IAE bus išmontuota neatidėliojant, o pirmoji GENP redakcija buvo patvirtinta 2005 metais. Iki šiol galiojo 2014 metais patvirtinta GENP redakcija. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja peržiūrėti GENP ne rečiau nei kartą per 5 metus.

GENP yra pagrindinis dokumentas, aprašantis branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą. Jis apima visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį ir aprašo IAE sudarančius objektus: abu energijos blokus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius ir įvairius pagalbinius statinius, kurių ilgalaikėje perspektyvoje nereikės. Dokumente aprašomi eksploatavimo nutraukimo projektai ir darbai, pateikiamas apibendrintas darbų grafikas, patirtos išlaidos ir prognozuojami kaštai.

Lyginant su 2014 m. GENP leidimu, naujoje GENP versijoje pateikiamas labiau struktūrizuotas, nuoseklus ir platesniam skaitytojų ratui geriau suprantamas IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos aprašymas. IAE eksploatavimo nutraukimo veikla yra vykdoma daugiau nei 15 metų, todėl šis dokumentas iš dalies yra ataskaita apie atliktus darbus, o iš dalies – ateities darbų planas.

Svarbu pažymėti, kad atlikus esamos situacijos analizę ir ateities darbų apimčių prognozę, galutinė eksploatavimo nutraukimo data, lyginant su ankstesne GENP versija, liko nepakitusi – 2038 metai. Įvertinus iki dabar sukauptą eksploatavimo nutraukimo darbų patirtį, atnaujintame plane patikslinta eksploatavimo nutraukimo projektų apimtis ir eiga, bendra darbų kaina išliko nepakitusi.