Patvirtinta nauja VĮ Ignalinos AE kolektyvinė sutartis

07 Kovas,
2019
Patvirtinta nauja VĮ Ignalinos AE kolektyvinė sutartis

Š. m. kovo 7 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbuotojų konferencijos metu buvo pritarta naujai VĮ IAE kolektyvinei sutarčiai. Kolektyvinę sutartį vasario 15 d. pasirašė VĮ IAE ir Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė, ji įsigalios nuo kovo 22 d.

Sutarties tikslas yra sudaryti palankias sąlygas darniai įmonės veiklai, skatinti darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą ir garantuoti darbuotojams geras darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitas ekonomines ir socialines sąlygas užtikrinant reikiamą stabilumą.

Dalyvavusi konferencijoje Energetikos ministerijos viceministrė Lina Sabaitienė pasidžiaugė vykstančiu dialogu tarp Ignalinos AE vadovybės ir darbuotojų atstovų, linkėdama: „kad šis glaudus dialogas būtų tęsiamas, kadangi darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas yra ypatingai svarbūs sėkmingai įmonei veiklai. Mes, kaip ministerija, esame pasirengę suteikti visokeriopą paramą ieškant sprendimų tada, kai nuomonės išsiskiria. Mūsų tikslas yra ne tik vykdyti Europos Sąjungai duotus įsipareigojimus dėl efektyvaus ir laiku vykdomo IAE eksploatacijos nutraukimo, bet kartu užtikrinti, kad IAE ir toliau išliktų patraukliu darbdaviu šiame regione. Savo ruožtu mes atsakingai ir intensyviai siekiame, kad būtų užtikrintas reikiamas uždarymo finansavimas ir ateityje, ir vienas iš svarbiausių argumentų čia yra įmonės veiklos pažanga ir sklandžiai vykstantys darbai“.

„Nauja sutartis yra parengta derinant darbdavio ir darbuotojų interesus bei lūkesčius, ji apima sąlygas, susijusias su darbuotojų papildomomis garantijomis ir geresnėmis darbo sąlygomis, darbuotojų motyvacija. Ji yra svarbi tiek efektyviam įmonės darbui, tiek darbuotojų bei jų šeimų gerovei, garantuoja palankesnes darbo, socialines ir ekonomines sąlygas, todėl visi esame suinteresuoti jos įsigaliojimu“,– konferencijoje kalbėjo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Šiandien pagrindinis IAE veiklos tikslas – tinkamai ir saugiai vykdyti eksploatavimo nutraukimą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, saugojimą ir dėjimą į atliekynus, veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinant tam reikalingas priemones bei racionaliai ir efektyviai panaudojant IAE eksploatavimo nutraukimui skiriamas lėšas.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt   
Tel. (8-386) 28242