Pradedama pažeisto kuro tvarkymo sistemos pramoninė eksploatacija

12 Lapkritis,
2020
Pradedama pažeisto kuro tvarkymo sistemos pramoninė eksploatacija

Š. m. lapkričio 6 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau - VATESI) suderino VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE) pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sistemos pripažinimo tinkama eksploatuoti programos ataskaitą ir galutinę saugos analizės ataskaitą.

Pagal šią programą buvo atlikti pažeisto kuro tvarkymo sistemos karštieji bandymai pirmame IAE bloke. Jų apimtyje pažeistas kuras buvo patalpintas į 3 konteinerius ir juose transportuotas į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (LPBKS, projektas B1). Tokiu būdu buvo patvirtintas pažeisto kuro tvarkymo sistemos įrangos atitikimas projektiniams ir branduolinės saugos reikalavimams. Dokumentų suderinimas su VATESI leidžia IAE pradėti pramoninę pažeisto kuro tvarkymo sistemos eksploataciją.

Pažeistas panaudotas branduolinis kuras - tai panaudoto kuro rinklės, kurios buvo deformuotos arba įgavo apvalkalo defektų (plyšių, įtrūkimų ir kt.), dėl kurių buvo galimas tiesioginis kuro granulių kontaktas su vandeniu.

Pažeisto kuro tvarkymas yra naujas, techniškai sudėtingesnis ir imlesnis laikui technologinis procesas. IAE 1-ajame bloke darbai su pažeistu kuru prasidėjo š. m. rugsėjį, kai laikinoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje buvo pastatytas pirmas konteineris su pažeistu kuru.

Iš viso 1-ajame bloke yra likusios 128 pažeisto kuro rinklės, 2-me bloke - 189. Visas pažeistas kuras užims 22 konteinerius iš visų 190 saugomų LPBKS konteinerių  ir bus išvežtas į saugyklą iki 2022 m. pabaigos.

Projektas B1 yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.