Pradėtas pasiruošimas radioaktyviųjų atliekų vežimui į atliekyną

02 Birželis,
2022
Pradėtas pasiruošimas radioaktyviųjų atliekų vežimui į atliekyną

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) 2021 m. sėkmingai užbaigė Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno (B19) statybos darbus, kurių metu buvo pastatyti atliekyno statiniai ir galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui įrengta infrastruktūra paruošta eksploatacijai.

2022 m. IAE planuoja įgyvendinti pirmąją radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną kampaniją ir šiandien sėkmingai vykdo kampanijos parengiamuosius darbus: vykdomos būtinų medžiagų, įrenginių ir mechanizmų pirkimo procedūros; į atliekyną transportuojami ir atliekyno buferinėje zonoje talpinami pirmieji konteineriai su labai mažai radioaktyviomis atliekomis. Š. m. birželio 2 d. į atliekyno aikštelėje jau buvo pristatyti 39 konteineriai. Pradėjus kampaniją, iš viso  į atliekyną bus pristatyta apie 250 konteinerių.

Atliekų sutvarkymas ir pervežimas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną bus vykdomas pagal šiuolaikinius aplinkos apsaugos reikalavimus, pagal TATENA radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus bei kitose šalyse galiojančią gerąją praktiką. Planuojama, kad sėkmingai įvykdžius pagrindinių medžiagų pirkimo procedūras pirmoji labai mažai radioaktyvių atliekų dėjimo į atliekyną kampanija prasidės liepos mėnesį po VATESI pasiruošimo pirmajai kampanijai patikros. Kampanija bus vykdoma IAE personalo jėgomis.


Į labai mažai radioaktyviųjų atliekų atliekyną bus dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant ateityje jų iš ten išimti. IAE atliekas dės į atliekyną iki jo pilno užpildymo, vėliau jį uždarys. Atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų labai žemą radioaktyvumą, aktyvi institucinė atliekyno priežiūra po atliekyno uždarymo vyks 30 metų ir dar 70 metų numatyta pasyvi atliekyno priežiūra. Po šio laikotarpio atliekyno teritorija galės būti naudojama be jokių apribojimų.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.