Pradėti 330 kV elektros linijų griovimo darbai

24 Rugpjūtis,
2022
Pradėti 330 kV elektros linijų griovimo darbai

Š. m. rugpjūčio 4 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) iš Visagino savivaldybės administracijos gavo statybos leidimą griauti statinius – 330kV įtampos elektros oro linijas (toliau - elektros linijos). Statinių griovimo darbai prasidėjo rugpjūčio 16 d. Juos atlieka rangovas AB „Kauno tiltai“, su kuriuo gegužės 10 d. buvo pasirašyta 330 kV įtampos elektros linijų griovimo projektavimo ir darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis.

Didžioji dalis 330kV įtampos elektros oro linijų yra pastatytos VĮ Ignalinos atominės elektrinės  aikštelėje, už stebėjimo zonos ir jonizuojančios spinduliuotės zonos ribų, antroji elektros linijų dalis yra pastatyta saugomoje zonoje, taip pat už jonizuojančios spinduliuotės zonos ribų. Griovimo darbai bus vykdomi dviem etapais – pirmojo etapo darbus planuoja užbaigti iki 2022 metų pabaigos, antrojo etapo darbus planuojama vykdyti 2024 metais.

Visi darbai, įskaitant griovimo projekto rengimą bei statybos darbų perdavimą, pagal sutartį turi būti atlikti per 230 (du šimtus trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, neįskaičiuojant pertraukos laikotarpio tarp I ir II etapų.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

Iki 2027 metų Ignalinos AE planuoja nugriauti 59 statinius.