„Pranešėjų apsaugos“ mokymai IAE darbuotojams

10 Gruodis,
2020
„Pranešėjų apsaugos“ mokymai IAE darbuotojams

Š. m. lapkričio 19 - gruodžio 10 dienomis VĮ IAE naudojant Microsoft Teams platformą nuotoliniu būdu buvo vykdomi mokymai tema „Pranešėjų apsauga Lietuvoje - įstatymo taikymo praktiniai aspektai“, kuriuos vedė Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimo skyriaus atstovės. Įmonės darbuotojams buvo pristatytas pranešėjų institutas, aptartos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos, apie pažeidimus įstaigose pranešusiųjų asmenų pareigos ir teisės, jų teisinės apsaugos pagrindai ir formos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės. Taip pat buvo pateikta informacija apie vidinius ir išorinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, pranešimo būdus, būtinas sąlygas gauti pranešėjo statusą. Generalinės prokuratūros atstovės pasidalino praktiniais įstatymo taikymo aspektais, patirtimi ir statistika Lietuvoje, kitose šalyse taikoma praktika, atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus. Mokymų metu aptartas VĮ IAE veikiantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Tokio pobūdžio mokymų organizavimas – vidinė VĮ IAE iniciatyva siekianti stiprinti antikorupcinę kultūrą organizacijoje, didesnį dėmesį skiriant švietimui ir mokymams.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (housing com galerija).