Rinkos konsultacija dėl apšvietimo modernizavimo

12 Vasaris,
2021
Rinkos konsultacija dėl apšvietimo modernizavimo

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) netrukus ketina vykdyti viešąjį VĮ IAE teritorijos apšvietimo sistemos modernizavimo paslaugų pirkimą.

VĮ IAE, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad Perkančioji organizacija, siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, gali: 1) prašyti suteikti ir gauti <...> rinkos dalyvių konsultacijas <...>, ir VPĮ 27 str. 1 d. 2 p., nustatančiu, kad iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus. <...>, vykdo rinkos konsultaciją ir prašo suteikti konsultaciją dėl VĮ IAE teritorijos apšvietimo sistemos modernizavimo paslaugų pirkimo iš trečiųjų asmenų galimybių.

Konsultacijos tikslas – supažindinti galimus tiekėjus su perkamų paslaugų apimtimi ir specifika.
Konsultacijos būdaspaslaugų aprašymo paviešinimas CVP IS  priemonėmis

Teikėjai, pageidaujantys dalyvauti rinkos konsultacijoje, turi susipažinti su preliminariomis paslaugų techninėmis specifikacijomis ir ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 23 d. (imtinai) CVP IS priemonėmis pateikti pastabas/pastebėjimus/klausimus pateiktoms techninėms specifikacijoms ir (esant galimybei) pateikti preliminarias paslaugų kainas (pagal objektus), t.y.:

 • IAE teritorijos ir automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimo sistemos modernizavimas:
  - Projektavimo paslaugos kaina;
  - Apšvietimo sistemos modernizavimo paslaugų kaina;
  - Įrangos ir kt. kaina;
  - Garantinio aptarnavimo kaina (visam numatomam laikotarpiui).
 •  IAE ir IAE senosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos apsauginių perimetrų apšvietimo sistemos modernizavimas:
  - Projektavimo paslaugos kaina (kiekvieno projekto atskirai);
  - Apšvietimo sistemos modernizavimo paslaugų kaina (kiekvienam iš objektų);
  - Įrangos ir kt. kaina(kiekvienam iš objektų);
  - Garantinio aptarnavimo kaina (visam numatomam laikotarpiui) (kiekvienam iš objektų).


Iškilus papildomiems klausimams, prašome juos pateikti atsakant CVP IS priemonėmis arba elektroniniu paštu korolenko@iae.lt

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Solarclue galerija).