Rinkos konsultacija dėl Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų

06 Spalis,
2020
Rinkos konsultacija dėl Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų

VĮ Ignalinos atominė elektrinė atlieka Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos griovimo parengiamųjų darbų pirkimo rinkos konsultaciją, kurios tikslas – pateikti rinkai kuo daugiau informacijos apie numatomą vykdyti pirkimą ir vadovaujantis rinkos konsultacijos metu gauta informacija, išsiaiškinti: ar reikalingas pirkimo objekto skaidymas, kokia papildoma informacija reikalinga potencialiems rangovams, identifikuoti pirkimo sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingus aspektus, išsiaiškinti planuojamų atlikti darbų rinkos kainą. Visa gauta informacija bus naudojama tik šiam nurodytam tikslui pasiekti.

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 

Pirmame etape tiekėjai kviečiami pateikti planuojamo vykdyti pirkimo organizavimui reikšmingą informaciją, vėliau bus organizuojami susitikimai su rinkos konsultacijos dalyviais, kurių metu bus pateikti atsakymai į dalyvių klausimus dėl paskelbtų dokumentų ir organizuoti dalyvių apsilankymai statybvietėje.

Kviečiame dalyvauti rinkos konsultacijoje. Asmuo ryšiams - IAE pirkimų specialistas Artūras Pabalis, +370 386 24179 el. paštas: arturas.pabalis@iae.lt 

 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (shutterstock MarketingResearch galerija).