Saugiam Ignalinos AE uždarymui – darbuotojų ir susijusių institucijų atstovų ugdymas

21 Gruodis,
2021
Saugiam Ignalinos AE uždarymui – darbuotojų ir susijusių institucijų atstovų ugdymas

Ignalinos atominei elektrinei tęsiant eksploatavimo nutraukimo ir pasiruošimo įrengti giluminį atliekyną darbus, esminiu faktoriumi tampa darbuotojų kompetencija. Siekiant visapusiškai saugaus proceso, pasitelkiami atominių elektrinių uždarymo patirties turintys tarptautiniai ekspertai.

IAE ir suinteresuotos institucijos yra išsikėlusios tikslą visus darbus atlikti su minimaliomis pasekmėmis aplinkai, ekosistemai bei visuomenei. Tam, kad procesas vyktų sklandžiai, inicijuojami darbuotojų mokymai bei seminarai.

Vien šiais metais Lietuvoje, pasinaudojus Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, buvo organizuoti septyni seminarai nuotoliniu būdu. Jų metu specialistai bei ekspertai iš Švedijos, Slovakijos, Suomijos ir Ispanijos dalinosi žiniomis apie giluminio atliekyno įrengimą, elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso valdymą, atliekų tvarkymą, taip pat cheminės, radijo ir branduolinės analizės metodus. Šiuose kompetencijos kėlimo renginiuose dalyvavo ne tik Ignalinos atominės elektrinės, bet ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) bei Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnybos (DSA) darbuotojai. Iš viso seminaruose dalyvavo ir kėlė savo kvalifikaciją 124 žmonės.

Tarptautiniai mokymai leido susipažinti su medžiagų bei atliekų tvarkymo patirtimi Prancūzijos ir kitų šalių, kuriose irgi vyksta ar jau įvyko AE uždarymai.

Pasak Ignalinos AE generalinio direktoriaus Audriaus Kamieno, RBMK tipo reaktoriaus ir susijusių sistemų išmontavimas yra unikalus projektas pasauliniu mastu, todėl darbuotojams reikia sukaupti kuo daugiau informacijos ir įgūdžių.

„Tiek užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą, tiek ir mūsų darbuotojų tobulinimasis branduolinės energetikos šalyse leidžia susipažinti su geriausios praktikos pavyzdžiais atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo srityje. Užsienio kolegų patirtis yra neįkainojama, o mums svarbu ją įsisavinti ir pritaikyti čia, unikaliomis mūsų sąlygomis. Jau dabar matome, kaip techninės ir mokslinės konsultacijos leidžia visiems projektams vykti sklandžiau“, – sako A. Kamienas.

Organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo platus spektras Ignalinos AE specialistų iš Radioaktyviųjų atliekų atliekynų, Pirkimų ir sutarčių, Laboratorinių tyrimų ir Radiacinės saugos skyrių. Svarbu tai, kad IAE atstovai puikiai įvertino organizuotų renginių kokybę bei pateiktų žinių ir gerosios tarptautinės praktikos pavyzdžių aktualumą, ir planuoja įgytas žinias pritaikyti kasdienėje veikloje.

Branduolinės energetikos specialistų kompetencijos ugdymas finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“. Projekto tikslas – tobulinti branduolinės energetikos eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą Ignalinos atominėje elektrinėje.

Ignalinos AE galutinai sustabdyta 2009-ųjų pabaigoje. Šiuo metu elektrinėje dirba beveik 1800 darbuotojų. Pirmojo IAE reaktoriaus išmontavimą planuojama pradėti 2027 metais, antrojo – 2029 metais. Bendra IAE uždarymo darbų vertė – 3,3 mlrd. Eurų.