Šiandien įgytos žinios – pamatas sėkmei ateityje

24 Vasaris,
2022
Šiandien įgytos žinios – pamatas sėkmei ateityje

VĮ IAE kartu su partneriais – Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnyba (DSA) ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdomame projekte „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ pasiekė svarbų etapą: įvykdytas vienas iš projekto rodiklių - „Profesionalių darbuotojų dalyvavimas techniniuose susitikimuose“.

Siekiant efektyviai ir saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas į projekto apimtį įtraukti VĮ IAE darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas – ypatingai svarbūs bei būtini viso projekto sėkmei veiksniai. Šie faktoriai svariai prisideda ir prie kertinių IAE vertybių bei misijos – tapti pripažinta branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo eksperte.

Vykdydama darbuotojų kvalifikacijos kėlimą VĮ IAE organizavo 7 techninius susitikimus/seminarus nuotoliniu būdu. Jų metu specialistai bei ekspertai iš Švedijos, Slovakijos, Suomijos ir Ispanijos dalinosi žiniomis apie giluminio atliekyno įrengimą, atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo proceso valdymą, taip pat cheminės, radijo ir branduolinės analizės metodus. Darbuotojai turėjo galimybę ne tik stiprinti savo kvalifikacinius įgūdžius, bet ir susipažinti su geriausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais eksploatavimo nutraukimo srityse. Iš viso per 7 techninius susitikimus mokymuose dalyvavo ir kvalifikaciją kėlė 124 IAE, VATESI ir DSA darbuotojai.

Džiugina aktyvus projekto partnerių dalyvavimas ir įsitraukimas – DSA ir VATESI visapusiškai bendradarbiavo ir aktyviai dalyvavo seminaruose, kartu su VĮ IAE specialistais padėjo užtikrinti sklandų jų vyksmą pandemijos sąlygomis. Būtent todėl dalyviai įvertino mokymus itin pozityviai – jų manymu, tokius mokymus tikslinga organizuoti ir ateityje, kadangi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tema yra labai plati ir galėtų būti tęsiama pristatant ir kitų šalių atominių elektrinių uždarymo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo patirtį bei gerąją praktiką.

DSA atstovas Roland Kovacs pateikė komentarą: „Esame dėkingi už unikalią galimybę būti šio tarptautinio bendradarbiavimo dalimi. Šiuo metu Norvegija plečia savo pajėgumus branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo srityje ir siekia rasti ilgalaikį sprendimą Norvegijos radioaktyviųjų atliekų tvarkyme. Mūsų bendro projekto virtualūs susitikimai suteikė puikią galimybę pasitikrinti ir tobulinti turimas žinias. Mokymasis iš kitų šalių patirties yra gyvybiškai svarbus procesas visiems projekto partneriams. Mūsų pareigos ir vaidmuo itin specifinėje srityje yra labai svarbūs. Laikas nuo laiko turime atsigręžti atgal ir pamatyti, ką iki šiol pasiekėme, ir dalintis patirtimi su kitomis šalimis.“

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ finansuojamas iš 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.