Sudaryta pilnos sudėties valdyba

15 Liepa,
2020
Sudaryta pilnos sudėties valdyba

Šiandien, liepos 15 dieną, buvo sudaryta sutartis dėl VĮ IAE nepriklausomos valdybos narės, Jurgitos Radzevičės, veiklos. Paskyrus penktą valdybos narį, VĮ IAE valdyba yra pilnos sudėties. Iš dabartinių penkių valdybos narių trys yra nepriklausomi. Tai savo srities profesionalai, sukaupę ilgametę patirtį ir kompetencijas strateginių projektų valdymo ir įgyvendinimo, finansų, ekonomikos ir vadybos srityse.

 

VĮ IAE valdybą sudaro:

Laimonas Belickas, nepriklausomas valdybos narys;

Darius Jasinskis, nepriklausomas valdybos narys;

Jurgita Radzevičė, nepriklausoma valdybos narė;

Rimvydas Štilinis, valdybos narys (darbuotojų atstovas);

Patricija Ceiko, valdybos narė (Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo pavaduotoja).

VĮ IAE valdybos pirmininką valdybos nariai rinks artimiausiu metu.

 

Valdybos nariai įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo ir skaidrumo standartais. Valdybos nariai privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teises aktuose bei Įmonės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

Informaciją apie VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narius galima rasti čia https://www.iae.lt/struktura-ir-kontaktai/valdyba/29 .

VĮ IAE valdybos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka reglamentuota VĮ IAE įstatuose.