Užbaigtos B25 atliekyno statybos viešojo pirkimo procedūros

03 Birželis,
2022
Užbaigtos B25 atliekyno statybos viešojo pirkimo procedūros

Š. m. birželio 1 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą užbaigti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno (B25) statybų viešojo pirkimo konkurso procedūras. Sprendimas užbaigti viešojo pirkimo procedūras buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad likęs konkurso dalyvis per jam nustatytą terminą nepaaiškino teiktos informacijos apie atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams bei taip pat iki nustatyto termino nepateikė sutikimo ir reikalingų dokumentų dėl pasiūlymo galiojimo pratęsimo.


Pažymime, kad dar š. m. balandžio 11 d. konkurso dalyvis kreipėsi į IAE su prašymu svarstyti galimybę peržiūrėti sutartyje nustatytą kainos peržiūros mechanizmą ir jo taikymo dažnumą, kadangi nuo pasiūlymo pateikimo momento praėjus ilgam laiko tarpui (pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2021 m. sausio 25 d.) smarkiai pasikeitė rinkos sąlygos ir šiuo metu esantis statybos rinkos neapibrėžtumas ir tebekylančios darbų ir medžiagų kainos kelia dideles rizikas tiekėjams. Po konsultacijų su Viešųjų pirkimų tarnyba IAE viešųjų pirkimų komisija informavo dalyvį, kad pirkimo dokumentuose įtvirtintas rangos sutarties kainos perskaičiavimo mechanizmas negalės būti keičiamas bei paprašė pratęsti pasiūlymo galiojimą, potencialiam tiekėjui nustatant terminą jo valiai išreikšti. Dalyviui iki numatyto termino nepateikus atitinkamų dokumentų, įskaitant šią aplinkybę, bet neapsiribojant, 2022 m. birželio 1 d. IAE viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. 3) p. nuostata atmesti dalyvio pasiūlymą ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2 d. 2) p. viešojo pirkimo procedūras laikyti pasibaigusiomis.


„Konkursas prasidėjo dar prieš gerus metus, 2021 metais sausio mėnesį, jo metu turėjome teisminį ginčą su vienu iš dalyvių, kurį laimėjome, tačiau viešojo pirkimo procedūros dėl to užsitęsė. Popandeminis kainų šuolis ir prasidėjęs karas Ukrainoje turėjo didelę įtaką projekto statybos darbų kainų augimui, kadangi būtent iš Ukrainos buvo planuojama pirkti didelę dalį metalo konstrukcijų ir kitų statybinių medžiagų. Turbūt šiandien tai niekam nėra naujiena ir matome, jog ir kiti strateginiai statybų projektai susiduria su panašiais iššūkiais dėl ženkliai išaugusių kainų ir neapibrėžtumo. Šiandien mūsų artimiausi veiksmai yra naujo pirkimo paskelbimas po pirkimo biudžeto ir pirkimo dokumentų aktualizavimo bei suderinimo su projektą administruojančia Centrine projektų valdymo agentūra atsižvelgiant į rinkos pokyčius,“ – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.


Projekto B25 tikslas – suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, skirtą šių atliekų galutiniam sutvarkymui. Atliekynas, jo apsaugos zonos ir pagalbiniai statiniai, būtini vykdyti eksploatavimą, užims apie 45 hektarų plotą. Atliekyne suprojektuotos trys rūsių grupės (po 12 rūsių grupėje) ir jo funkcionavimui reikalinga infrastruktūra. Pirmąją ir antrąją rūsių grupes (viso 24 rūsiai) ir infrastuktūrą numatoma pastatyti pirmajame statybos etape, dėl trečios rūsių grupės statybų bus sprendžiama vėlesnėje VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo stadijoje atsižvelgiant į realų poreikį. Atliekynas bus įrengtas šalia VĮ IAE ir bus skirtas VĮ IAE atliekoms talpinti.


Projektas B25 finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (worldstolife galerija).