Valdymo koordinavimo centras vertino Įmonės gerosios valdysenos praktiką

17 Lapkritis,
2022
Valdymo koordinavimo centras vertino Įmonės gerosios valdysenos praktiką

Valdymo koordinavimo centras (toliau - VKC) siekdamas užtikrinti efektyvų valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdymą bei skatindamas gerosios valdysenos praktikų diegimą, kaip ir kasmet, įvertino bei pateikė ataskaitą, kaip VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE) įgyvendinamos LR Vyriausybės nustatytos VVĮ valdysenos nuostatos bei kitos gerosios valdysenos praktikos.

Atlikus gerosios valdysenos indekso vertinimą, VĮ IAE buvo skirtas teigiamas (A) įvertinimas visose vertinamose dimensijose: skaidrumo, kolegialių organų, strateginio planavimo ir įgyvendinimo bei gerosios valdysenos indekso vertinime.

„VVĮ Gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinami kokybiniai VVĮ valdysenos aspektai. Buvome vertinami pagal 260 kriterijų, atliepiant EBPO rekomendacijas, Skaidrumo gairių bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Siekiame dirbti profesionaliai ir vertiname VKC suteiktus dimensijų įvertinimus kaip stabilumo pavyzdį. Trečius metus iš eilės turime labai gerą (A) įvertinimą. Gaunamas rekomendacijas priimame kaip priemonę tobulėjimui,“– mintimis dalinosi generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Vertinimo ataskaitoje VKC pateikė rekomendacijas VĮ IAE valdysenos gerinimui šiose srityse: Darnumo tikslai ir siektini rodikliai (Atskleisti pagrindinius tikslus darnumo srityje. Šie tikslai turi sietis su įmonės pagrindiniais poveikiais  darnumo srityje bei turi būti pamatuojami. Turi būti aišku, kokius tikslus įmonė kelia pagrindinėse darnumo  srityse). Sistemingiau ir plačiau atskleisti pagrindinius poveikius, kuriuos įmonė turi/daro darnumo (aplinkosaugos,  socialinėje ar korupcijos prevencijos) srityje (t. y. kokius poveikius/žalą lemia (ar kokias rizikas turi) įmonės  vykdoma veikla šiose srityse).

"VKC daro reikšmingą bei teigiamą poveikį tvarumo plėtrai valstybės valdomose įmonėse, ypatingai šiuo metu skiriamas papildomas dėmesys tvarumo sričiai. VKC sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas šiuo metu yra vienas pagrindinių įrankių vykdant tvarumo praktikų sklaidą tarp  valstybės valdomų įmonių. Nurodytas VKC pastabas bei rekomendacijas esame iš dalies atliepę, tad, manau, judame tinkama kryptimi" - teigė darnaus vystymo vadovas Donatas Juodpusis.

Kasmet VKC sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Vertinimo metodika yra kasmet peržiūrima bei atnaujinama siekiant reaguoti į pokyčius VVĮ veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose ar besikeičiančiose valdysenos praktikose, bei siekiant didinti Indekso patikimumą ir pajėgumą kokybiškai atspindėti VVĮ valdyseną. Šį bendrą indeksą sudaro Skaidrumo, Kolegialių organų, Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensijų vertinimas.

Siekiant geriau suprasti Indekso rezultatus ir vertinimo sistemą, rekomenduojama susipažinti su 2021/22 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso metodika, adresu: https://governance.lt/valdysenos-indeksas/#metodika