VĮ IAE gavo leidimą vykdyti 1-jo bloko turbinų salės boksų konstrukcijų išmontavimą

25 Spalis,
2021
VĮ IAE gavo leidimą vykdyti 1-jo bloko turbinų salės boksų konstrukcijų išmontavimą

Š. m. spalio 22 d. VĮ IAE gavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) leidimą vykdyti IAE 1-ojo bloko turbinų salės boksų konstrukcijų (turbinų pagrindų, perdangos konstrukcijų, drenažinių sistemų, šilumokaičių ir turbinų metalo konstrukcijų) išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus.

Darbų metu IAE planuoja išmontuoti 1-ojo bloko turbinų apsauginių boksų gelžbetonio ir metalo konstrukcijas ir atlaisvintoje turbinų salės dalyje įrengti vietas naujai susidarančių atliekų laikinam saugojimui. Šios atliekos vėliau bus perkeltos į paviršinį labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną. 

Primename, kad visa 1-jo bloko turbinų salės įranga buvo išmontuota 2019 m. Užbaigus darbus buvo išmontuota beveik 19 tūkst. tonų įrangos, iš kurių virš 15 tūkst. tonų įrangos ir kitų atliekų buvo išvalyta ir paversta antrinėmis žaliavomis. VĮ IAE prisideda prie aplinkos tausojimo dalį radioaktyviųjų atliekų paversdama antrinėmis žaliavomis, kurias grąžina atgal į rinką ir tokiu būdu prisideda prie IAE darnios veiklos kūrimo.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami IAE personalo jėgomis.