VĮ IAE ir Visagino savivaldybė susitarė stiprinti bendradarbiavimą

15 Balandis,
2022
VĮ IAE ir Visagino savivaldybė susitarė stiprinti bendradarbiavimą

Balandžio 14 d. įvyko VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE) ir Visagino savivaldybės vadovų susitikimas, kurio metu pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas bei aptarti abiem pusėms svarbūs klausimai. Susitikime dalyvavo VĮ IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas, VĮ IAE darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis, Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, vicemerė Aleksandra Grigienė bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Julija Svidėnienė.

„Esame didžiausias darbdavys Visagine, todėl vystydami savo veiklą turime atsižvelgti į vietos bendruomenės lūkesčius, kuriuos ir atstovauja vietos savivalda. Ateinantiems metams esame sau išsikėlę vieną iš darnumo tikslų - stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninių savivaldybių bendruomenėmis, tad šį susitarimą matome kaip vieną iš žingsnių ta linkme. Tikimės produktyvaus bendradarbiavimo įvairiuose projektuose, skirtuose įmonės darbuotojams ir Visagino miesto žmonėms,“ – įspūdžiais po susitarimo pasirašymo dalijosi VĮ IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Susitarime šalys sutarė didinti tarpusavio bendradarbiavimą atliepiant VĮ IAE darbuotojų ir Visagino savivaldybės gyventojų lūkesčius bei vystyti bendrus kultūrinius, infrastruktūros ir kitus projektus. Darbinio susitikimo metu taip pat buvo aptarti abiem šalims aktualūs klausimai dėl pagalbos nuo karo agresijos kenčiančiai Ukrainai bei jos žmonėms, galimybių didinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių - saulės elektrinės - gamybą Visagine, dviračių tako iki VĮ IAE tiesimo perspektyvų, aptarta kelių būklė savivaldybėje.

VĮ IAE ir Visagino miesto savivaldybės
bendradarbiavimo susitarimas