VĮ IAE suinteresuotų šalių apklausos rezultatai

31 Gruodis,
2020
VĮ IAE suinteresuotų šalių apklausos rezultatai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) 2020 m. pirmą kartą atliko suinteresuotų šalių apklausą, kurios tikslas buvo sužinoti, kokie VĮ IAE veiklos viešinimo būdai yra patraukliausi ir labiausiai paveikūs, suteikiantys žinomumą bei pasiekiantys įvairias suinteresuotas grupes. Išanalizavus apklausos rezultatus bei pateiktas konstruktyvias rekomendacijas bus tobulinama viešinamos veiklos turinio kokybė, įskaitant informacijos aiškumą, prieinamumą bei pakankamumą.

Nuorodos į anketą buvo išsiųstos įvairių suinteresuotų šalių atstovams (žiniasklaidos atstovams, potencialiems tiekėjams, Įmonės veiklos priežiūrą vykdančioms atsakingoms institucijoms, finansavimo fondų administratoriams, LR ministerijoms, VĮ IAE valdybai, kaimyninėms savivaldybėms, aukštosioms mokykloms). Iš viso el. paštais buvo išsiųsta 111 anketų, užpildyta - 40 proc. Toks užpildytų anketų skaičiaus vertinimas yra sveikintinas turint omenyje anketoje pateikiamų klausimų įvairovę (viešieji pirkimai, aukcionai, radioaktyvios atliekos, socialiniai tinklai, karjeros pasiūlymai, finansinės ataskaitos ir pan.).

30 proc. tyrimo anketą pildžiusių asmenų negalėjo įvardinti savęs suinteresuota šalimi, t. y. asmeniu arba arba grupe asmenų, suinteresuota VĮ IAE veiklos rezultatais arba sėkme. Tai leidžia daryti prielaidą, kad šios vartojamos sąvokos reikšmė nėra iki galo suprantama.

Daugiau negu 70 proc. respondentų pažymėjo, kad VĮ IAE vykdo unikalią eksploatavimo nutraukimo veiklą, kuri yra atliekama laikantis aukščiausių saugumo reikalavimų. Virš 70 proc. respondentų sutiko, kad įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai, pusė apklaustųjų teigė, kad VĮ IAE teikia objektyvią ir skaidrią informaciją apie radiacinės saugos užtikrinimą vykdant veiklą. 70 proc. respondentų nurodė, kad jiems yra aiški VĮ IAE misija ir ateities perspektyva. Dalis respondentų šiais klausimais nuomonės neturėjo. Apie 45 proc. respondentų teigė, kad turi pakankamai informacijos apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą VĮ IAE, nuomonės neturėjo 27 proc. apklaustųjų (detalus respondentų įvertinimų pasiskirstymas schemoje).

Apibendrinant tyrimo apie VĮ IAE viešinamos informacijos turinį rezultatus, respondentai nurodė informacijos nepakankamumą šiose srityse: VĮ IAE vykdomi radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektai, viešieji pirkimai ir turto pardavimo aukcionai. Dauguma respondentų pripažino, kad įmonės veiklos pristatymas žiniasklaidos priemonėse galėtų būti dažnesnis.

Respondentai pažymėjo, kad VĮ IAE interneto svetainėje skelbiama informacija yra pakankama, tačiau ne visada lengvai pavyksta ją rasti. Rekomendaciją koreguoti tinklalapio turinį taip palengvinant interesantui paieškos galimybę VĮ IAE yra gavusi ir iš Valdymo koordinavimo centro, kasmet atliekančio valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso įvertinimą. Reaguodami į pateikiamas pastabas, artimiausioje ateityje VĮ IAE planuojamas viešinamos informacijos peržiūrėjimas ir tinklalapio turinio tobulinimas. Tenka pripažinti faktą, kad didelė dalis apklaustųjų neseka VĮ IAE LinkedIn ir Facebook socialiniuose tinkluose paskyrose transliuojamo VĮ IAE turinio.

Respondentų klausėme, kokią priemonę įvardintų kaip tinkamiausią VĮ IAE vykdomos veiklos turiniui. Šiame klausime respondentams leidome pasirinkti kelis tinkamiausius atsakymo variantus. Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė nacionalines žiniasklaidos priemones, VĮ IAE internetinę svetainę ir socialinį tinklą Facebook.

Atsakydami į klausimą, kuriose srityse VĮ IAE galėtų patobulinti savo veiklą, respondentai išreiškė poreikį gauti daugiau informacijos apie vykdomus projektus ir atliekamus darbus, jų unikalumą bei saugos užtikrinimo priemones aiškia suprantama kalba, mažinti popierinių dokumentų kiekį, skirti daugiau dėmesio informacijos sklaidai socialiniuose tinkluose.

Norėdamos įvertinti VĮ IAE veiklą arba pateikti pasiūlymus suinteresuotos šalys visada tai gali padaryti užpildant anketą VĮ IAE svetainėje https://www.iae.lt/apie-imone/griztamasis-rysys/109