VĮ Ignalinos atominė elektrinė paskelbė IAE Tiekėjų etikos kodeksą

25 Spalis,
2021
VĮ Ignalinos atominė elektrinė paskelbė IAE Tiekėjų etikos kodeksą

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE, Įmonė) paskelbė Tiekėjų etikos kodeksą, su kuriuo susipažinti ir kurio laikytis kviečia visus esamus ir potencialius Įmonės tiekėjus.

Keldama ambicingus tikslus sau, IAE siekia bendradarbiauti su tiekėjais, nuolat tobulinančiais savo veiklą ir siekiančiais patenkinti vis didėjančius rinkos lūkesčius, bei skatina juos diegti ir tobulinti atsakingo verslo praktikas, atitinkančias Įmonės puoselėjamas vertybes. IAE pasiryžusi bendradarbiauti su tiekėjais, suprantančiais bei palaikančiais Įmonės požiūrį, grįstą tvariu vartojimu, pagarba žmogaus teisėms, veiklos poveikių aplinkai bei klimatui mažinimu.

„Siekiame užtikrinti darnų vystymąsi ir tapti socialiai atsakinga organizacija, tokiu būdu prisidėdami prie darnios visuomenės ir pažangios valstybės kūrimo. Skelbiamas Tiekėjų etikos kodeksas prisidės prie IAE darnaus tiekimo grandinės valdymo, todėl tikimės, kad tiekėjai laikysis šio kodekso viso bendradarbiavimo su IAE laikotarpiu. Savo veikloje vadovaujamės šiomis kertinėmis vertybėmis – saugos kultūra, veiklos skaidrumas, efektyvumas, profesionalumas bei socialinė atsakomybė. Tokių pačių vertybių laikymosi tikimės ir iš savo tiekėjų“, - sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

„Siekiame efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus ir sėkmingai įgyvendinti sudarytas sutartis, taikome įvairius pirkimo būdus, diegiame inovatyvius sprendimus, nuolatos bendradarbiaujame su kitomis perkančiosiomis organizacijomis, dalinamės sukaupta patirtimi. Esame branduolinės energetikos objektas ir tuo pačiu - viena didžiausių įvairių prekių, paslaugų ir darbų perkančiųjų organizacijų rinkoje. Atliekame specifinius, kartais unikalius darbus, todėl tiekėjams taikome aukščiausius kvalifikacijos standartus ir reikalavimus. Per metus IAE įvykdo apie 1000 viešųjų pirkimų, todėl tikime, kad Tiekėjų etikos kodeksas dar labiau padės laikytis aukštesnių nei teisės aktuose įtvirtintų minimalių reikalavimų bei sau ir tiekėjams kelti aukštus etikos, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės reikalavimus“, - sakė Sabinas Cycarevas, IAE pirkimų ir sutarčių padalinio vadovas.

Atsižvelgiant į tai, kad daliai tiekėjų dar gali kilti sunkumų įgyvendinant visas Tiekėjų etikos kodekso nuostatas, IAE kartu su tiekėjais, kurie galimai susidurs su sunkumais, ieškos geriausių sprendimų. Tiekėjų etikos kodekso tikslas nėra bausti ar išgąsdinti tiekėjus, o paskatinti juos veiklą transformuoti į darnumo principais bei etišku elgesiu paremtas verslo praktikas.

„IAE eksploatavimo nutraukimas didžiąja dalimi yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, todėl matome pareigą investuoti į tvarų bei aukštais standartais paremtą bendradarbiavimą su tiekėjais. Suvokiame klimato kaitos ir neatsakingo resursų vartojimo pasekmes, žmogaus teisių pažeidimų bei korupcijos keliamą žalą, todėl siekiame ne tik tiesiogiai savo veikla, bet ir valdydami tiekimo grandinę prisidėti prie neigiamų pasekmių mažinimo. Tikime, kad paskelbtas Tiekėjų etikos kodeksas prisidės prie Europos Sąjungos bei nacionalinių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo bei ilgalaikės vertės suinteresuotoms šalims kūrimo“, - teigė Donatas Juodpusis, IAE darnaus vystymosi vadovas.

IAE Tiekėjų etikos kodeksas yra skelbiamas Įmonės svetainėje.

​ 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@TABB texas association of business brokers galerija).