Paskelbtas statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus bei konsultavimo paslaugų pirkimo atviras konkursas

26 Balandis,
2019
Paskelbtas statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus bei konsultavimo paslaugų pirkimo...

Š. m. balandžio 26 d. Valstybės įmonė Ignalinos atominės elektrinė (IAE) paskelbė atvirą konkursą „IAE mažo ir vidutinio trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų (projektas B25) statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus bei konsultavimo paslaugų pirkimas“. Anksčiau skelbto konkurso viešojo pirkimo procedūros buvo pabaigtos, atmetus visus gautus pasiūlymus, kadangi jie neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai arba viršijo pirkimui suplanuotas lėšas.

Projekto B25 tikslas – suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, skirtą šių atliekų galutiniam sutvarkymui. Konkursas dėl atliekyno statybos darbų pirkimo buvo paskelbtas kovo 14 d.

Projektas B25 finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.