Paslaugų tarifai

 

Įkainiai už gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą
(išorinių organizacijų darbuotojams)

Įkainiai už radiacinės saugos mokymą ir atestavimą
(išorinių organizacijų darbuotojams)
Įkainiai už vagonų varymą (išskyrus transporterinius vagonus) darbo metu