Pažintinės ekskursijos

EKSKURSIJA IGNALINOS AE INFORMACIJOS CENTRE

TIKSLAS : Skirta tiek mokyklinio amžiaus, tiek vyresniems asmenims, besidomintiems atominės elektrinės istorija, veikimo principu, saugumu bei pagrindiniais eksploatavimo nutraukimo darbais.

TURINYS : IAE Informacijos centre apžiūrimas IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketas bei mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų atliekynų maketai. Pagal poreikį gali būti rodomi mokomieji videofilmai (IAE istorija, statybos, eksploatavimo etapai, radioaktyvioji spinduliuotė). Visiems mokiniams ir studentams siūlomi interaktyvūs žaidimai "Smart Board" lentoje, o po ekskursijos galėsite susipažinti su mūsų projektais virtualių akinių pagalba.

TRUKMĖ :  ~ 1 valanda. 

ORGANIZAVIMAS :  Vasaros sezonu (nuo birželio iki rugsėjo mėn.) pirmadieniais ir antradieniais 13.00 val.

KAINA : nemokama.

KALBA : lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

LANKYTOJŲ SKAIČIUS :  Ekskursija vyksta jeigu susirenka ne mažiau kaip 5 žmonių grupė.

EKSKURSIJOS REZERVAVIMAS : (8 386) 28 193, (8 386) 28 163, +370 658 17 766 arba el. paštu info@iae.lt 

ADRESAS : Elektrinės g. 12/1, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė (nuoroda į google maps).

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EKSKURSIJA PO VIDINĘ IGNALINOS AE TERITORIJĄ

Šiuo metu registracija į ekskursijas nevyksta. Informacija apie ekskursijų atnaujinimą / vykdymą bus paskelbta vėliau.  

TIKSLAS : Ekskursija skirta suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, besidomintiems Ignalinos atominės elektrinės istorija, veikimo principu, pagrindiniais eksploatavimo nutraukimo darbais, finansavimu ir radiacinės saugos reikalavimais. Ekskursijoje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.

VIETA : Ekskursija praėjus patikros postą vyksta saugomoje IAE teritorijoje: reaktorių salėje, turbinų salėje, bloko valdymo skyde

*Atsižvelgiant į situaciją atominėje elektrinėje, ekskursijos maršrutas gali būti koreguojamas. Nepavykus patekti į reaktoriaus salę, gali būti aplankomos papildomos erdvės : kuro išlaikymo baseinas, ir / arba pagrindinio cirkuliacijos kontūro siurbliai.

TRUKMĖ :  ~ 3 valandos. 

ORGANIZAVIMAS : trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 10.30 val.

KAINA : 70 eur asmeniui (mokestis netaikomas švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams ir viešinantiems IAE veiklą visuomenės informavimo priemonių atstovams, studentams)

KALBA :  lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

LANKYTOJŲ SKAIČIUS : tik grupėms nuo 5 iki 15 asmenų.

EKSKURSIJOS REZERVAVIMAS :  siųsti laisvos formos užklausą el. paštu info@iae.lt likus ne mažiau nei 10 dienų iki pageidaujamos atvykimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad ekskursija jums bus rezervuota tik suderinus apsilankymo datą.

PAPILDOMI KLAUSIMAI :  (8 386) 28 193, (8 386) 28 163, +370 658 17 766 arba el. paštu info@iae.lt 

ADRESAS : Elektrinės g. 12/1, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė (nuoroda į google maps).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atsižvelgiant į tai, jog lankytojams draudžiama įsinešti asmeninius daiktus į IAE kontroliuojamas zonas, ekskursijos metu lankytojams filmuoti ir fotografuoti draudžiama. Tačiau lankytojai gali būti fotografuojami individualiai arba kartu su grupe IAE lydinčio asmens. IAE gerbia asmens teisę į atvaizdą, todėl fotografuojama tik lankytojams sutikus žodžiu ir (ar) raštu ir tik esant lankytojų prašymui. IAE nuotraukas lankytojų prašymu gali persiųsti skaitmeniniu formatu, o fotografijos su lankytojų atvaizdais saugomos ne ilgiau nei 5 darbo dienas, po kurių yra sunaikinamos negrįžtamai.