2018 m. energetinių išteklių taupymo programa leido pasiekti virš 500 tūkst. eurų ekonomiją

08 Vasaris,
2019
2018 m. energetinių išteklių taupymo programa leido pasiekti virš 500 tūkst. eurų ekonomiją

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) įgyvendinusi energetinių išteklių taupymo programoje numatytas priemones 2018 metais sumažino energetinių išteklių (elektros energijos bei šilumos) naudojimą ir sutaupė virš 500 tūkst. eurų.

Lyginant su 2017 m., elektros energijos metinis suvartojimas pernai sumažėjo 7,7 proc., šilumos energijos suvartojimas sumažėjo 0,7 proc.

Ženklus energetinių išteklių sutaupymas buvo pasiektas nepaisant to fakto, kad IAE blokuose kasmet intensyvėja įrangos išmontavimo darbai, vyksta panaudoto branduolinio kuro perkrovimo darbai, eksploatuojami nauji radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo objektai.

Viena iš priemonių, leidusių sumažinti elektros energijos suvartojimą buvo 2017 m. pabaigoje atliktas suslėgto oro automatinės kompresorinės stoties modernizavimas. Tai leido 2018 metais sutaupyti apie 300 tūkst. eurų. Dėl patalpų šildymo ir ventiliacijos sistemų optimizavimo įdiegimo darbų buvo sutaupyta dar apie 226 tūkst. eurų.

„Vienas iš IAE strateginių tikslų yra racionalus išteklių ir lėšų naudojimas, todėl nuolat peržiūrime sąnaudas ir dedame visas pastangas, kad būtų mažinami įmonės veiklos kaštai nepaisant intensyvėjančių uždarymo darbų. Kompresorinės stoties modernizavimo dėka vien per 2018 metus sutaupėme beveik 300 tūkst. eurų, o ši investicija mums atsipirks greičiau nei per pusantrų metų“ – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

IAE energetinių išteklių sąnaudos didžiąja dalimi yra finansuojamos Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (70 proc.), įmonės lėšomis (22 proc.) bei VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis (8 proc.).

Primename, kad IAE įgyvendina unikalų eksploatavimo nutraukimo projektą, kurio eigoje nuolat susiduriama su naujais iššūkiais ir uždaviniais, neturinčiais analogų pasaulinėje praktikoje. Įmonės veikla pasikeitė 2009 m. gruodžio 31 d., kai buvo sustabdytas 2-sis energijos blokas. IAE pagrindinis tikslas yra tinkamai ir saugiai vykdyti eksploatavimo nutraukimą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, saugojimą ir dėjimą į atliekynus, veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinant tam reikalingas priemones bei racionaliai bei efektyviai panaudojant IAE eksploatavimo nutraukimui skiriamas lėšas.