2022 m. IAE strateginiai tikslai ir veiklos planas buvo įvertinti puikiai - 9.77 balais iš 10

03 Rugpjūtis,
2023
2022 m. IAE strateginiai tikslai ir veiklos planas buvo įvertinti puikiai - 9.77 balais iš 10

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE, įmonė) 2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas (toliau – SVPĮ) buvo įvertintas VšĮ Valdymo koordinavimo centro. IAE pastangos įgyvendinti 2022 m. strateginius tikslus ir veiklos planą buvo įvertintos puikiai - 9.77 balais iš 10 galimų. Analizės metu buvo vertinama Įmonės  pateiktos informacijos kokybė, efektyvus pagrindinių ir specializuotų  finansinių ir nefinansinių rodiklių įgyvendinimas, kitų finansinių ir nefinansinių tikslų ir uždavinių vykdymas. Pernai, VĮ IAE 2021 m. SVPĮ buvo įvertintas – 7,63 balais.

„Per 2022  metus pasiektas rezultatas – 97.7 procentais įgyvendinta veiklos strategija - džiugina, ypač kai šią analizę atlieka nepriklausomas ir didelę patirtį šioje srityje turintis vertintojas – VKC. Po 2021 m. rezultato atlikome korekcinius veiksmus, ko pasėkoje padarėme ryškią pažangą įgyvendindami 2022 m. strategiją. Esame įvertinti kaip viena efektyviausiai dirbusių valstybės valdomų įmonių praėjusiais metais, o prie šios sėkmės prisidėjo visa IAE komanda, su kuo sveikinu kiekvieną įmonės darbininką, specialistą ir vadovą.“ – ataskaitos rezultatus apibendrino laikinai einantis IAE generalinio direktoriaus pareigas Audrius Kamienas.

Ataskaitoje pažymėta, kad VĮ IAE pateikė itin kokybišką informaciją, detalizuodama kiekvieno tikslo bei uždavinio pasiektą rezultatą su išsamiomis priežastimis, jei rodiklių įgyvendinimas strigo. Pelningumo rodikliu pasirinktas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas CPI, kurio vertė 2022-2024 m. laikotarpyje negali būti mažesnė nei 1. Faktinė pasiekta vertė 1,02 parodo tinkamą rodiklio vykdymą, t. y. kaštų ekonomiją. Įmonė 2022 m. buvo išsikėlusi 7 specializuotus rodiklius, kuriuos visus tinkamai įgyvendino.

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, galutinai sustabdžius 2004 m. pirmąjį reaktorių ir 2009 m. – antrąjį, vykdo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Pabaigti IAE eksploatavimo nutraukimo darbus planuojama 2038 metais.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (nozomtechs.com galerija)