IAE dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – geriausių sprendimų paieška reaktorių išmontavimui

08 Kovas,
2021
IAE dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – geriausių sprendimų paieška reaktorių išmontavimui

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau - IAE) nuosekliai įgyvendindama veiklos strategiją, artėja prie pagrindinio iššūkio – reaktorių išmontavimo. RBMK-1500 reaktoriaus išmontavimas yra vienas reikšmingiausių ir tuo pačiu sudėtingiausių projektų visoje IAE eksploatavimo nutraukimo programoje. Pasaulyje yra vos keli išmontuotų grafito reaktorių pavyzdžiai, tarp kurių nėra išmontuoto RBMK reaktoriaus pavyzdžio.

IAE specialistai parengė reaktoriaus technologinių kanalų ir vandens-garo vamzdynų išmontavimo techninius sprendimus, tad šie išmontavimo darbai bus pradėti vykdyti netrukus. Tačiau reaktoriaus šerdies, t.y. grafito klojinio ir jį supančių metalo konstrukcijų bei jų užpildo, išmontavimui pirmiausia reikia sukurti inžinerinę koncepciją, parengti technologinius sprendimus tiek išmontavimo darbams, tiek atliekų sutvarkymui ir juos licencijuoti.

Kokie yra optimaliausi grafito reaktorių išmontavimo būdai? Kokie nuotoliniai įrankiai gali padėti operatoriams saugiai pašalinti radioaktyvųjį grafitą ir kitus aktyvuotus reaktoriaus šerdžių komponentus? Kokie sprendimai bus ekonomiškiausi ir saugiausi tokio sudėtingumo ir dydžio reaktorių išmontavimo darbams? Į šiuos klausimus  atsakymų ieško ne tik IAE specialistai, bet ir tarptautinė specialistų bendruomenė dalyvaudama ES projektuose pagal HORIZON-2020 programą:

  • Projektas „INNOvative tools for GRAPHite moderated atominių reaktorių išmontavimas“ (toliau - INNO4GRAPH), siekia sukurti fizinius ir skaitmeninius įrankius ir metodus, kurie būtų naudojami tiek planuojant išmontavimo operacijas, tiek išmontavimo metu. Planuojamos kurti tokios priemonės, kaip išmontavimo scenarijų 3D modeliavimas, mechaninių ir fizinių savybių matavimo priemonės, grafito klojinio maketai, pjovimo lazeriu įranga ir kiti. Siekdami spręsti šiuos iššūkius, pirmaujančios branduolinės pramonės įmonės ir mokslinių tyrimų partneriai sujungė savo patirtį ir pastangas šiame trejų metų ES finansuojamame projekte. Pirmasis INNO4GRAPH seminaras įvyko 2021 m. vasario mėnesį. IAE Išmontavimo projektų programos vadovas Jurij Šapoval ir reaktoriaus išmontavimo projekto techninis ekspertas Aleksej Merežnikov pristatė dabartinę IAE reaktorių išmontavimo viziją, įvardino lūkesčius, keliamus INNO4GRAPH projektui. Dalyvaudami šiame projekte IAE specialistai gaus prieigą prie informacijos apie inovatyviausias reaktorių išmontavimo ir apšvitinto grafito apdorojimo technologijas.

Daugiau informacijos apie NNO4GRAPH projektą - https://cordis.europa.eu/project/id/945273 

  • Viena pagrindinių projekto „LD-SAFE“ projekto užduočių - lazerinio pjovimo galimybių pritaikymas svarbiausių branduolinių reaktorių sistemų išmontavimui. Esami įprasti pjovimo būdai dažnai riboja efektyvumą, tad lazerio pjovimo technologija pradėta įvardinti kaip perspektyvi alternatyva. „LD-SAFE“ konsorciumą sudaro 4 Europoje lyderiaujančios pramonės įmonės ir 2 Europos mokslinių tyrimų centrai, turintys ilgametę patirtį branduolinių įrenginių išmontavimo, aplinkos apsaugos, saugos vertinimo srityse. IAE yra pasirengusi sudaryti būtinas sąlygas moksliniams bandymams atlikti, kurie leistų įgyti praktinės pjovimo lazeriu patirties ir įvertinti tokios patirties pritaikymą IAE eksploatavimo nutraukime.

Daugiau informacijos apie LD-SAFE projektą https://cordis.europa.eu/project/id/945255

Dviejų galingiausių pasaulyje RBMK reaktorių išmontavimas – analogų pasaulinėje praktikoje neturintis eksploatavimo nutraukimo projektas. Dalyvaudama tarptautiniuose projektuose IAE siekia pasitelkti geriausią tarptautinę patirtį, kuri ateityje padės tinkamai planuoti ir įgyvendinti reaktorių išmontavimo darbus.